ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Eğitimleri ÇG503 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel eğitimle ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Özel eğitimde tanılama ve değerlendirme sürecini açıklar.
  3-Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik olarak bireysel eğitim programları hazırlar, gerektiğinde uygular.
  4-Ailelere ve öğretmenlere gerektiğinde danışmanlık yapar.
  5-Kaynaştırma eğitiminin önemini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Özel eğitime tarihsel bakış
  2 Günümüzde özel eğitimin Dünyada ve Türkiyede durumu
  3 Özel eğitimde temel kavramlar
  4 Özel eğitimin amaç ve ilkeleri
  5 Zihinsel yetersizliği olan çocuklar
  6 İşitme yetersizliği olan çocuklar
  7 Görme yetersizliği olan çocuklar
  8 Ara Sınav
  9 Bedensel yetersizliği olan çocuklar
  10 Öğrenme güçlüğü olan çocuklar
  11 Üstün yetenekli çocuklar
  12 Özel gereksinimli çocuklar için eğitim programları
  13 Özel gereksinimli çocuklar ve aile
  14 Özel gereksinimli çocuklarla yapılmış çalışmaların incelenmesi
  15 Özel gereksinimli çocukların aileleri ile yapılmış çalışmaların incelenmesi
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nazan Kaytez

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Greenspan, I.S.,Wieder, S., Simons, R. ( 2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul. Edt. Baykoç, N., (2011) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap Doğru, S.Y.,Saltalı, N.D., (2011) Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Maya Akademi, Ankara. Edt. Diken, H.İ., (2012) Özel Eğitimde Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayınları, Ankara Edt. Metin, N., (2012) Özel gereksinimli Çocuklar. Maya Akademi Yayınları, Ankara.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimde tanılama ve değerlendirme süreci, özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik bireysel ve grup eğitim programları, özel eğitimde kaynaştırma ile ilgili bilgi vermek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Özel eğitimde temel kavramlar, özel eğitime tarihsel bakış, günümüzde özel eğitimin Dünyada ve Türkiye`de durumu, özel eğitimin amaç ve ilkeleri, özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı, özel gereksinimli çocukların aileleri, işitme engelli çocuklar, görme engelli çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar, üstün yetenekli çocuklar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 5
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 4
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 5
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 4
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 5
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 3
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 3
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 3
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 1
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster