ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk Gelişiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri ÇG501 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel yöntemi açıklar.
  2-Araştırma türlerini genel anlamda tanır, araştırma sürecinin aşamalarını sıralar ve bir araştırma problemini tanımlar.
  3-Çocuk gelişimi ve eğitimi araştırmalarında uyulması gereken etik kuralları açıklar ve raporlaştırma sürecinde gerekli olan etik ilkeleri tanımlar.
  4-Araştırmanın değişkenlerini, hipotez ve sayıtlılarını,araştırmanın amacını, temel problem ve alt problemini belirler.
  5-Örnekleme yöntemlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel araştırmanın temelleri
  2 Çocuk gelişimi ve araştırmalarında etik
  3 Yayın etiği
  4 Araştırmaların sınıflandırılması
  5 Araştırmaların modelleri
  6 Problemi tanımlama
  7 Örnekleme yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama yöntemleri
  10 Ölçme tanımı ve ölçme araçlarında aranan nitelikler
  11 Ölçme süreci
  12 Verilerin işlenmesi
  13 Verilerin çözümü
  14 Verilerin yorumlanması
  15 Raporlaştırma
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Gül KADAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Gül Kadan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.K.; Akgün, Ö.E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları, Ankara. Christensen, L. B., Johnson, B., &Turner, L. A. (2015). Research methods, design, and analysis. Allyn& Bacon.
  Yardımcı Kitap Arseven, A. (2003). Alan Araştırma Yöntemi, İlkeler, Teknikler, Örnekler Lawrence, N. (2003). Social Research Methods, A&B Publishing, USA
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencinin, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, etik ilkeleri, araştırma modelleri, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, araştırma planlayabilmesi, planladığı araştırmalarda uygun ölçme araçlarını kullanabilmesi, araştırmalarında topladığı verileri yorumlayabilme ve raporlaştırma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Bilimsel araştırmanın temelleri, çocuk gelişimi ve araştırmalarında etik, araştırma sürecinin aşamaları, araştırmaların sınıflandırılması/modelleri, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, ölçme tanımı, ölçme araçlarında aranan nitelikler, ölçme süreci, verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. -
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 5
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 2
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 2
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 5
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 5
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 5
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 3
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 4
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster