ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Meslek Etiği ÇG505 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışırken bağlı oldukları hukuki metinleri tanımlar.
  2-Çocuk gelişimi uzmanı olarak görev, yetki ve sorumluluklarını açıklar.
  3-Etik, etik ilkeleri ve etik kuramlar ve meslek etik ilkelerini açıklar.
  4-Araştırma ve yayın etiği ilkelerini sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Etik, Etik Kuramlar, Etik İlkeler, Biyoetik, Deontoloji
  2 Seminer Hazırlığı
  3 Seminer Hazırlığı
  4 Seminer Hazırlığı
  5 Adli Çocuk Gelişim Uzmanı, Çocuk Gelişim Uzmanı görev, yetki ve sorumlulukları
  6 Araştırma ve Yayın Etiği
  7 İnsan Hakları
  8 Ara Sınav
  9 Çocuk Hakları, Meslek Etiği
  10 Hasta Hakları, Hasta Çocuklar, Hastanede Çocuk ve Etik Sorunlar
  11 Etik Yönüyle Çocuklarda Mahremiyet
  12 Etik Yönüyle Çocuklarda Ötenazi
  13 Etik Yönüyle Çocuklarda DNR
  14 Etik Yönüyle Çocuklarda Organ ve Doku Nakli (Hem Alıcı ve Donör Çocuk yönüyle)
  15 Etik Yönüyle Kürtaj (Bebek ve Çocuk İstismarı yönüyle)
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Güzin Yasemin Tunçay

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çobanoğlu Nesrin, Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, 1. Basım, Eflatun Yayınevi, Ankara, 2009. 2. Hakeri Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş 4. Baskı, Ankara, 2012. 3. Öz F., Sağlık Alanında Temel Kavramlar, İmaj İç ve Diş Ticaret AŞ., Ankara, 2004. 4. Türgay A., ve ark. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Ed.: Fatma Akça Ay, Nobel Kitabevleri, İstanbul, 2011 .
  Yardımcı Kitap İlgili kanun maddeleri
  Döküman Seminer Notları
  Dersin Amacı Öğrencinin, çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışırken görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olması, etik kuramları, etik ilkeleri ve meslek etiği ilkelerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Etik, etik kuramlar, etik ilkeler, biyoetik, deontoloji, araştırma ve yayın etiği, insan hakları, çocuk hakları, adli çocuk gelişim uzmanı, meslek etiği, hasta hakları, hastanede çocuk, çocuk mahremiyeti, çocuklarda ötenazi, çocuklarda DNR, çocuklarda organ nakli ve doku nakli, çocuk yönüyle kürtaj
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 2
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 2
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 4
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster