ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Aile ÇG502 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Aile ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Ailenin önemini açıklar.
  3-Aile ve aile içi ilişkilere yönelik kuramları açıklar.
  4-Değişen aile yapısı ve aile dinamiğini özetler.
  5-Ailede kişiler arası ilişkiler ve iletişim ile ilgili kavramları tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Aile ile ilgili temel kavramlar
  2 Ailenin çocuk ve toplum açısından önemi
  3 Aileye yönelik kuramlar
  4 Aile içi ilişkilere yönelik kuramlar
  5 Farklı ebeveyn tutumları
  6 Farklı ebeveyn tutumları ve çocuk üzerindeki etkileri
  7 Ailede iletişim yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Ailede iletişim yöntemleri ve çocuk üzerindeki etkileri
  10 Ailede roller
  11 Aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( parçalanma, ebeveyn kaybı)
  12 Aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( engelli veya kronik hastalığa sahip bireye sahip olma)
  13 Aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( göç, kırsal yaşam)
  14 Aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( şiddet, ihmal ve istismar)
  15 Farklı özellikteki ailelerin sorunları ve çözüm önerileri
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Nazan KAYTEZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Baltaş, Z. 1999. Ana-Baba Okulu. Temel İhtiyaçların Kazanılmasında Ailenin Rolü. Remzi Kitabevi, İstanbul. Çağdaş, A. 2002. Anne-Baba-Çocuk iletişimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Dokur, M. 2006. Aile ve Çift Terapisi. Morpa Yayıncılık, İstanbul. Dönmezler, İ. 1999. Ailede İletişim ve Etkileşim. Sistem Yayıncılık, İstanbul. Gordon, T. 1996. Etkili Anne Baba Eğitimi Aile İletişim Dili, Sistem Yayıncılık. İstanbul.
  Yardımcı Kitap Hortaçsu, N.2003.Çocuklukta İlişkiler, İmge Yayıncılık, Ankara. Özgüven, İ.2000. Evlilik ve Aile Terapisi, PDREM Yayıncılık, Ankara.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Ailenin tanımı ve işlevleri, ailenin çocuk ve toplum açısından önemi, aile kuramları, ailede roller ve kişilerarası ilişkiler, iletişim yöntemleri, ebeveyn tutumları, aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( parçalanma, engelli veya kronik hastalığa sahip bir bireye sahip olma, göç, kırsal yaşam, şiddet, ihmal ve istismar), ailenin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili yeterlilik kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Aile ile ilgili temel kavramlar, ailenin çocuk ve toplum açısından önemi, aileye yönelik kuramlar, aile içi ilişkilere yönelik kuramlar, farklı ebeveyn tutumları, farklı ebeveyn tutumları ve çocuk üzerindeki etkileri, ailede iletişim yöntemleri, ailede iletişim yöntemleri ve çocuk üzerindeki etkileri, ailede rolleri, aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( parçalanma, ebeveyn kaybı), aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( engelli veya kronik hastalığa sahip bireye sahip olma), aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( göç, kırsal yaşam), aile üzerinde etkili olabilecek durumlar ( şiddet, ihmal ve istismar), farklı özellikteki ailelerin sorunları ve çözüm önerileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 2
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 2
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 3
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 5
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster