ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Oyun ÇG504 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Oyunun tanımı ve tarihçesini açıklar.
  2-Oyunla ilgili kuramları tartışır.
  3-Oyun türlerini sınıflandırır.
  4-Gelişimi destekleyen oyunlar planlar.
  5-Oyuncak ve oyun materyalleri geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Oyunun tanımı ve tarihçesi
  2 Oyunla ilgili kuramlar
  3 Oyun sınıflandırmaları, evreleri, türleri
  4 Oyunun çocuğa gelişimine katkıları
  5 Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları
  6 Oyuncak ve oyun materyalleri
  7 Oyuncak güvenliği
  8 Ara Sınav
  9 Oyuncak güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar
  10 Gelişim alanlarını destekleyici oyun
  11 Gelişim alanlarını destekleyici oyun geliştirme
  12 Gelişim alanlarını destekleyici oyun önerme
  13 Oyun alanı düzenleme
  14 Oyun alanı düzenlemeye yönelik öneriler
  15 Oyun alanı düzenleme ve geliştirme
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sevinç, M. (2004) Oyun, MORPA Yayınları, İstanbul Dönmez, N.B. (1992) Oyun Kitabı, Esin Yayınevi, İstanbul Aral, N., Görsoy, F. Ve Köksal, A. (2000) Okul öncesi Eğitiminde Oyun, YA-PA Yayınları, İstanbul
  Yardımcı Kitap Sheridan, M. (1999) Play in Early Childhood, Routledge, London. Hughes, F. (2010) Children, Play and Development, Sage Publications, USA.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Çocuk gelişiminde ve yaşamında önemli bir yer tutan oyun hakkında kapsamlı bilgi vermek.
  Dersin İçeriği Oyunun tanımı ve tarihçesi, oyunla ilgili kuramlar, oyun sınıflandırmaları, evreleri, türleri, oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları, oyuncak ve oyun materyalleri, oyuncak güvenliği, oyuncak güvenliği, gelişim alanlarını destekleyici oyun geliştirme/önerme, oyun alanı düzenlemeye yönelik öneri geliştirme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 2
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 4
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 4
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 3
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 4
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster