ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Yaratıcılık ÇG506 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaratıcılık ile ilgili kavramları tanımlar.
  2-Yaratıcılığın gelişim sürecini özetler.
  3-Yaratıcılığın gelişiminde etkili olan etmenleri örneklendirerek sınıflar.
  4-Çocuklara yönelik farklı sanat alanlarını adlandırır.
  5-Çocuk resimlerinin özelliklerine göre hangi yaş grubu çocuğa ait olduğunu açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yaratıcılık ile ilgili kavramları
  2 Yaratıcılığın gelişim süreci
  3 Yaratıcılığın gelişiminde etkili olan etmenler
  4 Çocuklara yönelik farklı sanat alanları
  5 Çocuk resimlerinin aşamaları ve özellikleri
  6 Yaratıcılık ile sanat arasındaki ilişki
  7 Yaratıcılıkta aile ve sanatın önemi
  8 Ara Sınav
  9 Yaratıcılık ve sanatın çocuk üzerinde etkileri
  10 Sanat eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
  11 Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sanat etkinlikleri
  12 Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sınıf etkinlikleri
  13 Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun yaratıcı materyaller
  14 Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sanat etkinlik örnekleri hazırlama ve bu örnekleri tartışma
  15 Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sanat etkinlik örnekleri hazırlama ve bu örnekleri tartışma
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan KAYTEZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Darıca, N. 1993.Okulöncesi Dönemde Sanat Eğitimi. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri.Ya-Pa Yayınları, Ankara. Abacı, O. 2000. Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Aral, N. ve Can Yaşar, M. 2009. Sanat Eğitimi. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitim (Edit.Y.Fazlıoğlu) s.203-306, Kriter Yayınları, İstanbul. Artut, K. 2001. Sanat Eğitimi Kuramları ve Yönetimleri. Anı Yayıncılık, Ankara. Fox, J. E. & Schirrmacher, R. 2014. Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi. N. Aral ve G. Duman (Çev. Ed.). Nobel Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap San, İ. 1985. Sanat ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları, Ankara. Sert, S. 2005. Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Yavuzer H. 1997. Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitabevi, İstanbul.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Yaratıcılık ve sanata ilişkin temel kavramlar, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılık üzerinde etkili olan faktörler, farklı sanat alanları ve çocuklar üzerindeki etkileri, sanat eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ve yaratıcı sanat etkinlikleri hazırlama ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Yaratıcılık ile ilgili kavramları, yaratıcılığın gelişim süreci, yaratıcılığın gelişiminde etkili olan etmenler, çocuklara yönelik farklı sanat alanları, çocuk resimlerinin aşamaları ve özellikleri, yaratıcılık ile sanat arasındaki ilişki, yaratıcılıkta aile ve sanatın önemi, yaratıcılık ve sanatın çocuk üzerinde etkileri, sanat eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sanat etkinlikleri, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sınıf etkinlikleri, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun yaratıcı materyaller, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sanat etkinlik örnekleri hazırlama ve bu örnekleri tartışma, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun sanat etkinlik örnekleri hazırlama ve bu örnekleri tartışma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 3
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 4
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 4
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 4
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 5
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster