ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları ÇG507 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Okul öncesi eğitimle ilgili temel kavram ve ilkeleri listeler.
  2-Türkiye`de ve dünyada uygulanan farklı okul öncesi eğitim programlarını karşılaştırır.
  3-Yıllık plan ve günlük plandaki öğeleri açıklar.
  4-Öğrenme sürecinin oluşmasında dikkat edilecek özellikleri sıralar.
  5-Çocukların özellikleri ve gereksinimlerine uygun eğitim materyalleri geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Okul öncesi eğitimle ilgili temel kavram ve ilkeler
  2 Türkiye`de ve dünyada okul öncesi eğitimin gelişimi
  3 Türkiyede ve dünyada uygulanan farklı okul öncesi eğitim programları
  4 Yıllık plan ve yıllık planda yer alan öğeler
  5 Günlük plan ve günlük planda yer alan etkinlikler
  6 Okul öncesi programda amaç
  7 Okul öncesi programda kazanımlar
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenme süreci
  10 Programın değerlendirilmesi
  11 Aile katılım çalışmaları
  12 Eğitim materyali hazırlamada ve dikkat edilecek noktalar
  13 Uygulamada dikkat edilecek noktalar
  14 Yıllık ve günlük plan örnekleri hazırlama
  15 Yıllık ve günlük plan örneklerini tartışma
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anonim, 2013. Okul Öncesi Eğitim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. Aral, N, Kandır, A. ve Can, Y.M. 2002. Okulöncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. Ya-Pa Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Kandır, A. 2002. 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programlarının Hazırlanması. Kök Yayıncılık, Ankara. Morrison, G. S. 2012. Early childhood education today. Pearson, New Jersey.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Türkiye`de ve dünyada okul öncesi eğitim programları, okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimsel özellikleri, okul öncesi dönemde eğitimsel ve gelişimsel hedefler, okul öncesi eğitim programlarının öğeleri, yıllık plan ve örnekleri, günlük plan ve örnekleri ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Okul öncesi eğitimle ilgili temel kavram ve ilkeler, Türkiye`de ve dünyada okul öncesi eğitimin gelişimi, Türkiye`de ve dünyada uygulanan farklı okul öncesi eğitim programları, yıllık plan ve yıllık planda yer alan öğeler, günlük plan ve günlük planda yer alan etkinlikler, okul öncesi programda amaç ve kazanımlar, okul öncesi programda amaç ve kazanımlar, öğrenme süreci, programın değerlendirilmesi, aile katılım çalışmaları, eğitim materyali hazırlamada ve dikkat edilecek noktalar, uygulamada dikkat edilecek noktalar, yıllık ve günlük plan örnekleri hazırlama ve tartışma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 4
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 4
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 4
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 5
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 5
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 5
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 5
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 5
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 2
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 3
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 3
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 5
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster