ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Medya ÇG509 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Medyanın çocukların gelişimleri üzerindeki etkilerini açıklar.
  2-Çocuklarda medya kullanımı ile ilgili istatistikleri değerlendirir ve yorumlar.
  3-Medyanın çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini örneklerle açıklar.
  4-Medya okuryazarlığını tanımlar.
  5-Çocuklarda medya kullanımına ilişkin bakış açısı ve farkındalık kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Medya, iletişim, toplum ve kültür ilişkisi
  2 Çocuklarda medya kullanımına ilişkin istatistikler
  3 Medyanın çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri
  4 Çocuklar ve radyo-televizyon
  5 Çocuklar ve bilgisayar
  6 Çocuklar ve güvenli internet kullanımı
  7 Çocuklar ve bilgisayar oyunları
  8 Ara Sınav
  9 Çocuklar ve sosyal medya kullanımı
  10 Medya okuryazarlığı
  11 Çocuklar ve gazete-dergi okuma ve okuma kültürü oluşturma
  12 Anne-babaların ve eğitimcilerin sorumlulukları
  13 Çocuklara, anne-babalara ve eğitimcilere öneriler
  14 Çocuk ve medya stratejisi ve uygulamalar
  15 Çocuk ve medya ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ayas, T. ve Horzum, B.H. (2016). Teknolojinin Olumsuz Etkileri. Ankara: Vize Yayıncılık. Bilici, İ.E. (2014). Medya Okuryazarlığı ve Eğitim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Cicco, E.,Farmer, M. and Hargrave, J. (2001). Using the Internet in Secondary Schools. Staylus Publishing. U.S.A. Ertürk, Y.D. ve Akkor-Gül, A. (2006). Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin Medya Okuryazarı Olun. Ankara: Nobel Yayın. İçin-Akçalı, S. (2015). Çocuk ve Medya. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Odabaşı, F.H., Kabakçı, I. ve Çoklar, A. (2007). İnternet, Çocuk ve Aile. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Strasburger, V.C. and Wilson B.J. (2002). Children, Adolescents, and the Media. Sage Publications. Thousand Oaks. U.S.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Çocuklarda medya kullanımı, medyanın çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, radyo-televizyon, bilgisayar, internet kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken noktalar, medya okuryazarlığı, anne-baba ve eğitimcilere düşen sorumluluklar ile ilgili yeterlilik kazandırmak.
  Dersin İçeriği Medya, iletişim, toplum ve kültür ilişkisi, çocuklarda medya kullanımına ilişkin istatistikler, medyanın çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, çocuklar ve radyo-televizyon, çocuklar ve bilgisayar, çocuklar ve güvenli internet kullanımı, çocuklar ve bilgisayar oyunları, çocuklar ve sosyal medya kullanımı, medya okuryazarlığı, çocuklar ve gazete-dergi okuma ve okuma kültürü oluşturma, anne-babaların ve eğitimcilerin sorumlulukları, çocuklara, anne-babalara ve eğitimcilere öneriler, çocuk ve medya stratejisi ve uygulamalar , çocuk ve medya ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 3
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 3
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 3
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 4
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster