ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Çevre ÇG510 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğal çevre ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2-Çevre sorunlarını açıklar.
  3-Çevre sorunlarının nedenlerini ve buna yönelik alınabilecek önlemleri açıklar.
  4-Çevre sorunlarının çevre hakkı ve çevre etiği açısından değerlendirir.
  5-Çevre sorunlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıklar, okul dönemi öncesi çocukların çevre etiği konusunda bir eğitim etkinliği planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çevre sağlığı, sağlıklı çevre, insan-sağlık-çevre İlişkisi
  2 İnsan-çevre ilişkisinin gelişim aşamaları
  3 Dünyada nüfus ve tüketim
  4 Hidroelektrik Santraller (HES)
  5 İklim Değişikliği
  6 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
  7 Çevre etiği, çevre hakkı
  8 Ara Sınav
  9 Biyoetik, hayvan hakları
  10 Biyoetik bir yaklaşım olarak vegan ve vejetaryenlik
  11 Okul öncesi dönem için çevre eğitimi etkinliğine hazırlık
  12 Çevre eğitimi
  13 Çevre etiği eğitimi
  14 Çevre etiği eğitim planlamaları
  15 Çevre etiği eğitim planlamalarının sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bayraç A., T., vd. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi, Ed.: Sertaç Önde, ODTÜ Yayıncılık, 2. Basım, 2011. Çobanoğlu, N., Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, 1. Basım, Eflatun Yayınevi, 2009. Des Jardins J., R., Çevre Etiği, Çevre Felsefesine Giriş, Çeviren Ruşen Keleş, İmge Kitapevi, 2006. Keleş, R. (Yayıma Hazırlayan) İnsan, Çevre, Toplum, İmge Kitapevi, 2. Baskı, Ankara, 1997.
  Yardımcı Kitap Keleş, R., Hamamcı C., Çoban, A., Çevre Politikası, Genişletilmiş 6. baskı, İmge Yayınevi, Ankara, 2009. Kılıç, S., Çevre Etiği, Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Sonuçları, Orion Kitapevi, Ankara, 2008. Önder, A., Özkan, B., Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi, Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2013.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencinin, çevre ile ilgili temel kavramları bilmesi, doğal çevre sorunları hakkında farkındalığın gelişmesi ve çevre sorunlarının insan sağlığı ile ilişkisi kurması ve bu konuyla ilgili çocukların küçük yaşta eğitim verilmesinin önemini bilmesi ve bu yönde eğitim verme becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çevre sağlığı, sağlıklı çevre, insan-sağlık-çevre ilişkisi, insan-çevre ilişkisinin gelişim aşamaları, dünyada nüfus ve tüketim, hidroelektrik santraller (HES), iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), çevre etiği, çevre hakkı, biyoetik, hayvan hakları, biyoetik bir yaklaşım olarak vegan ve vejetaryenlik, okul öncesi dönem için çevre eğitimi etkinliğine hazırlık
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. -
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 2
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 3
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 3
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster