ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelişim Kuramları ÇG512 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelişim ile ilgili kavramları ve gelişim bilmenin önemini açıklar.
  2-Gelişimle ilgili araştırma yöntem ve teknikleri sıralar.
  3-Gelişim kuramlarını tartışır.
  4-Gelişim kuramlarını yorumlar.
  5-Gelişim kuramlarını karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gelişimle ilgili kavramlar ve ilkeler
  2 Gelişimle ilgili araştırma yöntem ve teknikleri
  3 Gelişimi etkileyen faktörler
  4 Çocuk gelişiminde kuramların önemi
  5 Bilişsel gelişim kuramları
  6 Psikoseksüel gelişim kuramları
  7 Psiko sosyal gelişim kuramları
  8 Ara Sınav
  9 Ahlak gelişimi kuramları
  10 Dil gelişimi kuramları
  11 Psikomotor gelişim kuramı
  12 Gelişim kuramlarının karşılaştırılması
  13 Gelişim kuramlarının karşılaştırarak tartışılması
  14 Çocukların gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesi
  15 Gelişim kuramlarına dayalı aile ve eğitimcilerin yönlendirilmesi çalışmaları
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anonim. 2003. Gelişim ve Öğrenme. Anı Yayıncılık, Ankara. Aral, N., G. Baran, Ş. Bulut ve S. Çimen.2000. Çocuk Gelişimi 1. Ya-Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş., Turan Ofset, İstanbul. Aral, N. ve M. Yıldız Bıçakçı.2009.Çoklu Zeka Kuramı. Eğitim Psikolojisi, (Edit. N. Aral ve T. Duman)s.409-426, Kriter Yayınları, İstanbul
  Yardımcı Kitap Bacanlı, H. 2000. Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Bayhan, P. ve Artan, İ.2004. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayınları, İstanbul. Bee, H. AndBoyd, D. 2010. TheDeveloping Child. PearsonEducation,Boston.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim kuramları ve çocukların çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Gelişimle ilgili kavramlar ve ilkeler, gelişimle ilgili araştırma yöntem ve teknikleri, gelişimi etkileyen faktörler, çocuk gelişiminde kuramların önemi, bilişsel gelişim kuramları, psikoseksüel gelişim kuramları, psikososyal gelişim kuramları, ahlak gelişimi kuramları, dil gelişimi kuramları, psikomotor gelişim kuramı, gelişim kuramlarını karşılaştırarak tartışılması, gelişim kuramlarını karşılaştırarak tartışılması, çocukların gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesi, gelişim kuramlarına dayalı aile ve eğitimcilerin yönlendirilmesi çalışmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 5
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 4
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 3
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 3
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 3
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 3
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 3
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 3
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 4
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 3
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster