ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Drama ÇG513 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Drama ile ilgili temel kavramları (drama, yaratıcılık, iletişim, rol oynama vd) tanımlar.
  2-Dramanın uygulama basamaklarını sıralar.
  3-Dramanın çocuğun gelişim alanları ile ilişkisini açıklar.
  4-Drama etkinliklerinde öğretmenin rolünü açıklar.
  5-Dramanın, diğer sanat dalları ile ilişkisini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Drama ile ilgili kavramlar
  2 Dramanın öğeleri ve aşamaları
  3 Çocuk gelişimi ve eğitiminde dramanın önemi
  4 Drama etkinliklerinde öğretmenin rolü
  5 Drama etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken faktörler
  6 Drama ile oyun, yaratıcılık ve sanat ilişkisi
  7 Müzede drama
  8 Ara Sınav
  9 Engelli çocuklarla drama çalışmaları
  10 Bireysel özellikler ve bu özelliklerin tanınması/drama uygulamaları
  11 Bireyler ve gruplararası iletişim-etkileşim/drama uygulamaları -duyu, güven çalışmaları/drama uygulamaları
  12 Oyun, rol oynama, doğaçlama kavramları/drama uygulamaları
  13 Yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılacak araç-gereçler /drama uygulamaları
  14 Sınıfta drama uygulamaları
  15 Kurumda drama uygulamaları
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Morgül, M. 2003. Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba.Nobel Yayın, Ankara. Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. 2003. Eğitimde Drama. Ya-Pa Yayıncılık, İstanbul. Aral, N., Köksal Akyol, A. Ve Can Yaşar, M. 2007. Okul Öncesi Dönemde Drama Etkinlikleri. Oluşum Yayıncılık. Ankara.
  Yardımcı Kitap Bozdoğan, Z. 2003. Yaratıcı Drama. Nobel Yayın, Ankara. Köksal Akyol, A. 2011 (Edit) . İlköğretimde Drama, Kriter Yayınevi
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Drama ile ilgili kavramlar, dramanın aşamaları, drama sürecindeki öğeler, erken çocukluk gelişimi ve eğitiminde dramanın önemi, drama etkinliklerinde öğretmenin rolü, drama etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken faktörler, drama-oyun ilişkisi, drama-sanat ilişkisi, drama-yaratıcılık ilişkisi, müzede drama, engelli çocuklarla drama çalışmaları, erken çocukluk eğitiminde drama uygulamaları, drama etkinliği hazırlama ve uygulama konuları ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak.
  Dersin İçeriği Drama ile ilgili kavramlar, dramanın öğeleri ve aşamaları, çocuk gelişimi ve eğitiminde dramanın önemi, drama etkinliklerinde öğretmenin rolü, drama etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken faktörler, drama ile oyun, yaratıcılık ve sanat ilişkisi, müzede drama, engelli çocuklarla drama çalışmaları, bireysel özellikler ve bu özelliklerin tanınması/drama uygulamaları, bireyler ve gruplararası iletişim-etkileşim/drama uygulamaları -duyu, güven çalışmaları/drama uygulamaları, oyun, rol oynama, doğaçlama kavramları/drama uygulamaları, yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılacak araç-gereçler. /drama uygulamaları, sınıfta drama uygulamaları Kurumda drama uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. -
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 3
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 2
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 2
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster