ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Risk Altındaki Çocuklar ÇG514 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Risk kavramı ve nedenlerine ilişkin bakış açısı geliştirir.
  2-Şiddet, travma, boşanma, istismar, madde bağımlılığı, göç, savaş, ebeveyn kaybı gibi risk durumları ile ilgili bir anlayış geliştirir.
  3-Risk altındaki çocukların özelliklerini tanımlar.
  4-Risk altındaki çocukların yaşadıkları güçlükleri açıklar.
  5-Risk altındaki çocukların sorunları ve gereksinimlerine yönelik çözüm önerileri sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Risk altındaki çocukları tanıma
  2 Dünyada ve Türkiye`de risk altındaki çocukların durumu
  3 Engelli çocuklar
  4 Korunmaya muhtaç çocuklar
  5 Boşanmış aile çocukları
  6 Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar
  7 Sosyo-ekonomik dezavantajlı çocuklar
  8 Ara Sınav
  9 Doğal afet mağduru çocuklar
  10 Savaş ve çocuklar-Göç eden çocuklar
  11 İstismar ve ihmale uğramış çocuklar
  12 Şiddete maruz kalan çocuklar
  13 Kronik hastalığı olan çocuklar
  14 Suç işleyen ve suça itilen çocuklar
  15 Çocuk evlilikleri
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bayhan, V. (2002): Risk Toplumu , Doğu Batı, Sayı:19, Ankara. Beck, U. (1992): Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, London. Doğutaş, C. (2011). Çocuklar ve Madde Bağımlılığı. Asayiş Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2013). Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1): 29-46. Durualp, E., Karadut, T., Özen, E., Kul, G. ve Gül, D. (2010). Sokakta Çalışan Çocuklarda Depresif Belirtiler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11 (2): 161-168. Giddens, A. (2000): Elimizden Kaçıp Giden Dünya, (Çev: O. Akınhay), Alfa Yay., İstanbul.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Risk altındaki çocukların; sokak çocukları, çalışan çocuklar, boşanmış aile çocukları, tek ebeveynli çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı çocukların özellikleri, risk nedenleri, alınabilecek önlemleri ve çözüm yolları ortaya koyma ile ilgili yeterlilik kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Risk altındaki çocukları tanıma, Dünyada ve Türkiye`de risk altındaki çocukların durumu, engelli çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, boşanmış aile çocukları, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, sosyo-ekonomik dezavantajlı çocuklar, doğal afet mağduru çocuklar, savaş ve çocuklar-Göç eden çocuklar, istismar ve ihmale uğramış çocuklar, şiddete maruz kalan çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar, suç işleyen ve suça itilen çocuklar, çocuk evlilikleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 4
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 2
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 4
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 3
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 3
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 3
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. -
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster