ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk Hakları ÇG515 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuk haklarını ve çocuk koruma yasalarını açıklar.
  2-Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları yapar.
  3-Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlemler alır.
  4-Özel gereksinimli çocukların haklarının korunması ile ilgili önlemler alır.
  5-Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çocuğun tanımı ve çocukla ilgili yasal düzenlemeler
  2 Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları
  3 Çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel ilkeleri
  4 Aile ve çocuk refahı
  5 Çocuk istismarı ve ihmali
  6 Çocuk istismarı ve ihmaline yönelik koruyucu önlemler
  7 Çocuk İşçiliği
  8 Ara Sınav
  9 Suça sürüklenen çocuklar
  10 Boşanma ve çocuk
  11 Korunmaya muhtaç çocuklar
  12 Kronik hastalığı olan çocuklar
  13 Özel gereksinimli çocukların hakları
  14 Çocuk hakları ve koruma konusunda işbirliği planlama
  15 Değerlendirme
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar YILDIRIM DOĞRU, S. (2014) Çocuk hakları ve koruma. Ankara: Eğiten Kitap\nÇocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı.\nPusulacık Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu (Mart, 2010).
  Yardımcı Kitap Birey Kişilik ve Toplum. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi: 5/3, Devran Matbaası, Ankara. \ İnsan Hakları El Kitabı, s. 446 ÇHS, Uygulama El Kitabı.\ Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi ve Dünya Bildirgesinin Uygulanması İçin Faaliyet Planı, B.M. New York 30 Eylül 1990.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Bu derste çocuk hakları ve çocukları koruma yasalarını tanımlaması, çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlemler alması, özel gereksinimli çocukların haklarının korunmasına yönelik önlemler alması, çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği yapma konusunda gerekli bilgileri edinilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çocuğun tanımı ve çocukla ilgili yasal düzenlemeler, çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri, çocuk hakları sözleşmesinin içeriği; temel esasları ve ilkeleri, aile ve çocuk refahı, çocuk istismarı ve ihmali, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik koruyucu önlemler, çocuk İşçiliği, suça sürüklenen çocuklar, boşanma ve çocuk, korunmaya muhtaç çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar, özel gereksinimli çocukların hakları, çocuk hakları ve koruma konusunda işbirliği planlama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 2
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster