ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme ÇG516 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farklı özelliklerdeki çocukları tanıma ve değerlendirmenin önemini açıklar.
  2-Çocukları tanıma ve değerlendirmede kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
  3-Dünyada ve Türkiye?de yaygın olarak kullanılan gelişimsel değerlendirme araçlarını sıralar.
  4-Dünyada ve Türkiye?de yaygın olarak kullanılan gelişimsel değerlendirme araçlarının özelliklerini karşılaştırır.
  5-Çocukların gelişimsel özelliklerine uygun standart olmayan tekniklerle gelişimsel değerlendirme yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gelişimsel değerlendirme ve tanılamanın tanımı ve önemi
  2 Gelişimsel değerlendirme ve tanılamada dikkat edilmesi gereken ilkeler
  3 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama yöntemleri
  4 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama teknikleri
  5 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama yöntem ve teknik örnekleri
  6 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlaştırılması
  7 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama sonuçlarına göre yönlendirme, yerleştirme ve izleme
  8 Ara Sınav
  9 Dünyada veTürkiyede yaygın olarak kullanılan gelişimsel değerlendirme araçlarının özelliklerini karşılaştırma
  10 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama uygulama örnekleri
  11 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama uygulama örnekleri izleme
  12 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama uygulama çalışmaları
  13 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama uygulama çalışmaları
  14 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama uygulama çalışmalarını değerlendirme
  15 Gelişimsel değerlendirme ve tanılama uygulama çalışmalarını değerlendirme
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S. 2001.Özel Eğitime Giriş. Karatepe Yayınları, Ankara. Warner,L. ,Lynch, S.A. 2008. Preschool Classroom Management. Gryphon House, Beltsville.
  Yardımcı Kitap Özgüven. İ. 2007. Bireyi Tanıma Teknikleri. PDREM Yayınları, Ankara. Yörükoğlu, A. 1997. Çocuk Ruh Sağlığı. Özgür Yayınları, İstanbul.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Çocukları tanıma ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ile ilgili kavramlar, çocukları tanıma ve değerlendirme yöntem ve teknikleri, çocukların gelişim özelliklerine uygun ölçek ve testler, gelişimsel değerlendirme ve tanımada dikkat edilecek noktalar, gelişimsel tanı ve değerlendirmenin raporlaştırılması ve çocukların yönlendirilmesi, yerleştirilmesi ve izlenmesi ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Gelişimsel değerlendirme ve tanılamanın tanımı ve önemi, gelişimsel değerlendirme ve tanılamada dikkat edilmesi gereken ilkeler, gelişimsel değerlendirme ve tanılama yöntemleri, gelişimsel değerlendirme ve tanılama teknikleri, gelişimsel değerlendirme ve tanılama yöntem ve teknik örnekleri, gelişimsel değerlendirme ve tanılama sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlaştırılması, gelişimsel değerlendirme ve tanılama sonuçlarına göre yönlendirme, yerleştirme ve izleme, dünyada veTürkiyede yaygın olarak kullanılan gelişimsel değerlendirme araçlarının özelliklerini karşılaştırma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 5
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 5
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 5
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 5
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 4
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 5
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 5
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 5
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 3
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 2
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 3
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 5
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster