ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk ve Resim ÇG517 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuk resminin gelişim aşamalarını özetler.
  2-Çocuk resmi üzerinde etkili olan etmenleri örneklendirerek sınıflar.
  3-Çocuk resminin özelliklerine göre hangi yaş grubu çocuğa ait olduğunu açıklar.
  4-Gelişim alanları ile resim arasındaki ilişkiyi açıklar.
  5-Resim ile sanat arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sanat ile ilgili kavramları
  2 Çocuk gelişimi ve eğitiminde resmin yeri ve önemi
  3 Gelişim alanları ile resmin ilişkisi
  4 Çocuk resmine ilişkin görüşler
  5 Çocuk resimlerinin aşamaları ve özellikleri
  6 Çocuğun resim etkinliğinde geçirdiği aşamalar
  7 Çocuk resminin özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Çocuk resimlerini etkileyen etmenler
  10 Çocuk resimlerinde işlenen konular
  11 Çocuk resimlerinin değerlendirilmesi
  12 Erken çocukluk eğitiminde resmin önemi
  13 Resim- drama ilişkisi
  14 Resim- sanat ilişkisi
  15 Aileler ve öğretmenlerin çocukların resim becerilerini desteklemesi
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Abacı, O. 2000. Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Yavuzer H. 1997. Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitabevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Aral, N. ve Can Yaşar, M. 2009. Sanat Eğitimi. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitim (Edit.Y.Fazlıoğlu), s. 203-306. Kriter Yayınları, İstanbul. Artut, K. 2001. Sanat Eğitimi Kuramları ve Yönetimleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Çocuk gelişimi ve eğitiminde resmin yeri ve önemi, çocuklarda çizgi gelişim evreleri, çocuk resimlerinin özellikleri, çocuk resimlerini etkileyen etmenler, çocuklar arasında resim çiziminde görülen bireysel farklılıklar, gelişim alanları ile resmin ilişkisi, resim-sanat ilişkisi, resim-yaratıcılık ilişkisi, resim drama ilişkisi, resim müze ilişkisi, resim becerilerinin desteklenmesi konuları ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Sanat ile ilgili kavramları, çocuk gelişimi ve eğitiminde resmin yeri ve önemi, gelişim alanları ile resmin ilişkisi, çocuk resmine ilişkin görüşler, çocuk resimlerinin aşamaları ve özellikleri, çocuğun resim etkinliğinde geçirdiği aşamalar, çocuk resminin özellikleri, çocuk resimlerini etkileyen etmenler, çocuk resimlerinde işlenen konular, çocuk resimlerinin değerlendirilmesi, erken çocukluk eğitiminde resmin önemi, resim- drama ilişkisi, resim- sanat ilişkisi, aileler ve öğretmenlerin çocukların resim ebecerilerini desteklemesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. -
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 2
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 4
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 3
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 3
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 3
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster