ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hasta Çocuk Eğitimi ÇG518 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastanede yatan çocukları gelişimsel olarak değerlendirir.
  2-Hastanede çocuk- aile- sağlık personeli ilişkisinin önemini açıklar.
  3-Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemleri planlar.
  4-Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlama konusunda uzmanlarla işbirliği içinde ailelere rehberlik eder.
  5-Eğitim ortamını çocukların hastalık ve gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurarak düzenler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hastanede yatan çocukların tanımı ve sınıflandırılması
  2 Akut hastalığa sahip çocukların özellikleri
  3 Kronik hastalığa sahip çocukların özellikleri
  4 Hastanede çocuk-aile-sağlık personeli etkileşimi
  5 Hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemler
  6 Çocukların gelişim özelliklerine ve hastalık özelliklerine göre hastane ortamın hazırlanması
  7 Hasta çocuklarda karşılaşılan sorunlar
  8 Ara Sınav
  9 Hasta çocukların ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları
  10 Hasta çocukları hastane ortamında izleme
  11 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programları
  12 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim program örnekleri
  13 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının planlanması
  14 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının planlanması ve uygulama
  15 Hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının değerlendirilmesi
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akyıldız, N. 1999. Sağlık Bilgisi. Ya- Pa Yayınları, İstanbul. Akyıldız, N. 1999. Anne ve Çocuk Sağlığı I ve II. Ya- Ya Yayınları, İstanbul. Akyıldız, N. 1999. Sağlıklı Yaşlanma. Ya- Pa Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Bilir, Ş. 1984. Ana- Çocuk Sağlığı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Bilir, Ş. ve Baykoç Dönmez, N. 1987. Çocuk ve Hastane. Ayyıldız Matbaası, Ankara.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Hastanede yatan çocukların özellikleri ve ruhsal durumları, çocuk-aile-sağlık personeli etkileşimi, çocukları hastane yaşantısına hazırlama ve bu konuda ailelere rehberlik etme, hastanede çocuklara yönelik eğitim programları hazırlama ve uygulama ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Hastanede yatan çocukların tanımı ve sınıflandırılması, akut ve kronik hastalığa sahip çocukların özellikleri, akut ve kronik hastalığa sahip çocukların özellikleri, hastanede çocuk-aile-sağlık personeli etkileşimi, hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemler, çocukların gelişim özelliklerine ve hastalık özelliklerine göre hastane ortamın hazırlanması, hasta çocuklarda karşılaşılan sorunlar, hasta çocukların ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları, hasta çocukları hastane ortamında izleme, hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programları, hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim program örnekleri, hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının planlanması, hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının planlanması ve uygulama, hasta çocukların özelliklerine uygun eğitim programlarının değerlendirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 4
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 5
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 5
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 2
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 5
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 3
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 4
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 5
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster