ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Eğitim Programları ÇG519 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Engelli bireyleri tanılama ve değerlendirme sürecini açıklar.
  2-Özel eğitime gereksinimi olan çocukları gelişimsel olarak değerlendirir.
  3-Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.
  4-Bireysel eğitim program sürecini açıklar.
  5-Bireysel programların başarısında etkili olan faktörleri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2522040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar
  2 Özel gereksinimli çocukları tanılama ve değerlendirme
  3 Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları ve özellikleri
  4 Eğitim ortamlarının düzenlenmesi
  5 Bireyselleştirilmiş eğitim programı
  6 Bireysel ve grup eğitim programının başarısında etkili olan faktörler ve kaynaştırma eğitimi
  7 Ailelere yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri
  8 Ara Sınav
  9 Eğitim ortamlarında farklı engel grubundaki çocuklar
  10 Farklı engel grubundaki çocukların eğitim ortamlarında gözleme
  11 Bireyselleştirilmiş eğitim program örnekleri
  12 Bireyselleştirilmiş eğitim program örnekleri hazırlama
  13 Bireyselleştirilmiş eğitim program örnekleri uygulama
  14 Grup eğitim program örnekleri hazırlama
  15 Grup eğitim program örnekleri uygulama
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ataman, A.(Edit.) 2003. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Aral, N. ve Gürsoy, F. 2007. Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel eğitime Giriş. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Ceylan, R. ve Aral, N. 2009. Entegre Eğitim. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitim. s. 437-462 (Edit.Y.Fazlıoğlu), Kriter Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Karatepe, H. 2003. Okul Öncesi Dönemde Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar. Karatepe Yayınları, İstanbul. Özsoy, Yahya. M. Özyürek ve S. Eripek. 2001. Özel Eğitime Giriş. Karatepe Yayınları, Ankara.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Özel eğitimin ilkeleri, engelli bireylerde tanılama ve değerlendirme, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları, özel gereksinimli çocuklar için program geliştirme, program hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, bireyselleştirilmiş eğitim programı, bireyselleştirilmiş eğitim programının öğeleri, bireyselleştirilmiş ve grup eğitim programı hazırlama ve uygulama ve kaynaştırma uygulamaları konuları ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel gereksinimli çocukları tanılama ve değerlendirme, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları ve özellikleri, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programı, bireysel ve grup eğitim programının başarısında etkili olan faktörler ve kaynaştırma eğitimi, ailelere yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri, farklı engel grubundaki çocukların eğitim ortamlarında gözleme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 4
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 5
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 5
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 5
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 5
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 3
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. 2
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. -
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 4
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 3
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster