ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tez ÇG800 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 24
  Öğrenme Çıktıları
  1-Olası tez konularını oluşturur.
  2-Tez konusunu belirler.
  3-Tez konusu ile ilgili alanyazın taraması yapar.
  4-Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
  5-Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1423322
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 1002020400
  Toplam İş Yükü(Saat)   722
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     24,07 ---- (24)
  Dersin AKTS Kredisi   24
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel Bilgilendirme Toplantısı
  2 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  3 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  4 Konunun Seçimi ve Tartışılması
  5 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  6 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  7 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  8 Ara Sınav
  9 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  10 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  11 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  12 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  13 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  14 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  15 Konunun Araştırılması ve Tartışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nazan Kaytez
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ankara Üniversitesi, SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, Ankara, 2006, http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal/tez_ onerisi_hazirlama_ yonergesi.html (13 Mayıs 2006). California Berkeley University Library (2009). APA Style Citations (American Psychological Association). Erişim: [http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/apastyle.pdf]. EriGim Tarihi: 29 Ağustos 2009. Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003.
  Yardımcı Kitap Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır? (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016 Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.
  Dersin İçeriği Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 5
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. 5
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 5
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. 5
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. 5
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 5
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 5
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 5
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster