ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ÇG520 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Erken çocukluk eğitiminde kalite ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Kalitenin yapısal ve işlevsel boyutlarını açıklar.
  3-Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk eğitiminde kalite uygulamalarını açıklar.
  4-Erken çocukluk eğitim kurumlarında kalite sürecini değerlendirir.
  5-Erken çocukluk eğitim kurumlarında kalite sürecini destekler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çocuk odağında erken çocukluk eğitimi
  2 Eğitimde kalite kavramı
  3 Erken çocukluk eğitim kurumlarına yönelik kalite perspektifleri
  4 Kalitenin yapısal ve işlevsel boyutu
  5 Bakım rutinleri ve program yapısı
  6 Eğitim programı, etkinlikler ve gelişimsel uygunluk yaklaşımı (DAP)
  7 Etkileşim, aile ve personel
  8 Ara Sınav
  9 Kalitenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi
  10 Öğretmen yeterlikleri
  11 Türkiye`de kaliteye ilişkin mevcut uygulamalar MEB Kurum Standartları Modülü
  12 Uluslararası kalite standartlarından örnekler
  13 Erken çocuklukta kalite ile ilgili yurtiçinde yapılan çalışmaların incelenmesi
  14 Erken çocuklukta kalite ile ilgili yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi
  15 Uluslararası kuruluşların erken çocukluk eğitiminde kalite raporlarının incelenmesi
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Nihan Feyman Gök
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Early childhood environment rating scale, 1998. Harms, Thelma, Richard M. Clifford, Debby Cryer. New York: Teachers College Press. Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern Perspectives, 1999. Gunilla Dahlberg, Peter Moss, Alan Pence. London : Taylor Francis Group. Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili Uygulamalar, 2015. Sue Bredekamp. (Ed. Hatice Zeynep İnan, Taşkın İnan).
  Yardımcı Kitap A Systemic Approach To Quality In Early Childhood Services For Children From 3 to 10 Years Of Age, 2018., Leiden The Netherlands: International Step by Step Association. Starting Strong II: Early Childhood Education and Care, 2006. Bennett, John; Tayler, Collette P. OECD, Paris. MEB Kurum Standartları Modülü, 20018. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında erken çocukluk eğitiminde kalite kavramı, kalitenin yapısal ve işlevsel boyutları, kurumsal kalite standartları, Türkiye`den ve dünyadan örneklerle erken çocukluk eğitiminde kalite ile ilgili bilgi vermek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çocuk odağında erken çocukluk eğitimi, eğitimde kalite kavramı, erken çocukluk eğitim kurumlarına yönelik kalite perspektifleri, kalitenin yapısal ve işlevsel boyutu, bakım rutinleri ve program yapısı, eğitim programı, etkinlikler ve gelişimsel uygunluk yaklaşımı (DAP), etkileşim, aile ve personel, kalitenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi, Öğretmen yeterlikleri, Türkiye?de kaliteye ilişkin mevcut uygulamalar MEB kurum standartları modülü, uluslararası kalite standartlarından örnekler, erken çocuklukta kalite ile ilgili yurtiçinde yapılan çalışmaların incelenmesi, erken çocuklukta kalite ile ilgili yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi, uluslararası kuruluşların Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite raporlarının incelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 4
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 3
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 5
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster