ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Erken Okuryazarlık ÇG521 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Erken okuryazarlıkla ilgili temel kavramları ve teorileri tanımlar.
  2-Erken okuryazarlık becerilerinin gelişim sürecini açıklar.
  3-Sınıfta ve evde etkili erken okuryazarlık çevresi yaratır.
  4-Erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesi sürecinde ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder.
  5-Ev ve okul dışında erken okuryazarlığı destekleyen stratejileri uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Erken okuryazarlığa ilişkin temel kavramlar ve teoriler
  2 Gelişen okuryazarlık yaklaşımı
  3 Erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi-sözel dil ve gelişen okuma
  4 Erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi - yazı farkındalığı ve gelişen yazma
  5 Sınıfta erken okuryazarlık çevresi
  6 Öğrenme merkezleri
  7 Materyaller ve yazılı uyaranlar
  8 Ara Sınav
  9 Erken okuryazarlık ve gelişimsel uygunluk yaklaşımı
  10 Okuryazarlık anlayışını geliştirmeye yönelik öğretmenlere yönelik stratejiler
  11 Okuryazarlık anlayışını geliştirmeye yönelik ailelere yönelik stratejiler
  12 Ev ve okul dışında erken okuryazarlığın desteklenmesi
  13 Kitap türleri ve seçimi
  14 Erken okuryazarlıkla ilgili yurtiçinde yapılan çalışmaların incelenmesi
  15 Erken okuryazarlıkla ilgili dünyada yapılan çalışmaların incelenmesi
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Nihan Feyman Gök
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nihan Feyman Gök

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erken Okuryazarlık Araştırmaları El Kitabı, 2018. Susan B. Neuman, David K. Dickinson. (Çev. Ed. Doç.Dr. Gözde Akoğlu, Doç.Dr. Cevriye Ergül), Ankara : Nobel Yayın Dağıtım. User`s Guide to the early language & literacy classroom observation pre-k tool, 2008. W.M. Smith, J.P Bready, L. Anastasopoulos. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co. Beyond Bedtime Stories, 2007. V.Susan Bennett-Armistead, Nell K. Duke, Annie M. Moses. New York: Scholastic Inc.
  Yardımcı Kitap Erken Okuryazarlık, 2015. (Der.Bettina Kümmerling-Meibauer), İstanbul : Koç Üniversitesi Yayınları. Dil ve Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik-Etkileşimli Kitap Okuma Programı EK, 2016. (Ed. Cevriye Ergül). Ankara : Eğiten Kitap.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında erken okuryazarlıkla ilgili temel kavramlar, gelişen okuryazarlık yaklaşımı, erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi, sınıfta ve evde okuryazarlığı destekleyici çevre ve öğretmen/aile davranış stratejileri ile ilgili bilgi vermek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Erken okuryazarlığa ilişkin temel kavramlar ve teoriler, gelişen okuryazarlık yaklaşımı, erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi - sözel dil ve gelişen okuma, erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi - yazı farkındalığı ve gelişen yazma, sınıfta erken okuryazarlık çevresi, öğrenme merkezleri, materyaller ve yazılı uyaranlar, erken okuryazarlık ve gelişimsel uygunluk yaklaşımı, okuryazarlık anlayışını geliştirmeye yönelik öğretmenlere yönelik stratejiler, okuryazarlık anlayışını geliştirmeye yönelik ailelere yönelik stratejiler, ev ve okul dışında erken okuryazarlığın desteklenmesi, kitap türleri ve seçimi, erken okuryazarlıkla ilgili yurtiçinde yapılan çalışmaların incelenmesi, erken okuryazarlıkla ilgili dünyada yapılan çalışmaların incelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. -
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. -
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. -
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. -
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 4
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. -
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 5
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster