ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk Gelişiminde Toplumsal Cinsiyet ÇG522 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumsal cinsiyet kavramını tanımlar.
  2-Cinsiyet kimliği, cinsiyetlere göre toplumda bireylerden beklenen rolleri sıralar.
  3-Cinsiyet rolü kavramını açıklar.
  4-Cinsiyetçilik kavramını tanımlar.
  5-Şiddet kavramını ve çeşitlerini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin amacının açıklanması.
  2 Toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramlar
  3 Toplumsal cinsiyet kuramları
  4 Çocuklarda cinsiyet rolü gelişimi
  5 Toplumsal Cinsiyet Rollerini Etkileyen Faktörler
  6 Çocuk ve aile, cinsiyet eşitsizliği
  7 Akranlar
  8 Ara Sınav
  9 Kitle iletişim araçları
  10 Oyun ve oyuncaklar
  11 Çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet
  12 Toplumsal cinsiyet ve çocuk eğitimi
  13 Cinsiyetçilik yönüyle çocuğa yönelik ihmal ve istismar
  14 Okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyet ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi 1
  15 Okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyet ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi 2
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Assoc. Prof. Pervin Oya Taneri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ahmed, Sara (2010) The Promise of Happiness. Duke University Press. Berlant, Lauren (2008) The Female Complaint. Duke University Press Bornstein, Kate (1995) Gender Outlaw. New York: Vintage Eagleton, Terry (2004) Kuramdan Sonra. İstanbul: Literatür Yayınları
  Yardımcı Kitap Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları- Feryal Saygılıgil Kent ve Toplumsal Cinsiyet- Paula Kantor, Helen Jarvis, Jonathan Cloke Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Aysel Günindi Ersöz Medyada Cinsiyetçilik- Nilüfer Timisi
  Döküman Cinsiyet kulturu icerisinde kadin ve erkek kimliği (Malatya Ornegi) - Ersan Ersoy Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Turkiyede Kadınlık -Orhan Bingol Demokratik Toplumda Cinsiyet Eşitliğini Derinleştirmek: İçselleştirilmiş Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve İçselleştirilmiş Cinsiyetle Mücadele, P. Oya Taneri
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, çok kültürlülük ve toplumsal cinsiyet konularındaki farkındalığı teşvik eden eğitim programı geliştirmenin, eğitimciler ve sosyal bilimciler için önemini fark etmektir.
  Dersin İçeriği Toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramlar, toplumsal cinsiyet kuramları, çocuklarda cinsiyet rolü gelişimi, toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen faktörler, çocuk ve aile, cinsiyet eşitsizliği, akranlar, kitle iletişim araçları, oyun ve oyuncaklar, çocuk kitaplarında toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve çocuk eğitimi, cinsiyetçilik yönüyle çocuğa yönelik ihmal ve istismar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. -
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 2
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 2
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 2
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. -
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 2
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 2
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster