ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Erken Çocukluk Döneminde Kapsayıcı Eğitim ÇG523 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kapsayıcı eğitimin içeriğini ve önemini açıklar.
  2-Kapsayıcı eğitimin hukuki dayanaklarını, ulusal ve uluslararası mevzuat inceler.
  3-Kapsayıcı eğitimin gerektirdiği öğretmen rollerini açıklar.
  4-Sınıflardaki kültürel çeşitliliğe ve bireysel farklılıklara uygun eğitim ortamı düzenler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitimle ilgili temel kavramlar
  2 Erken çocukluk döneminde kapsayıcılığın içeriği, özel eğitimle benzer ve farklı yanları
  3 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitimin tarihi, psikolojik, toplumsal ve felsefi temelleri
  4 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat
  5 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitimin, eğitim programı tasarımlarına ve uygulamalarına yansımaları
  6 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları
  7 Erken çocukluk döneminde çeşitlilik ve farklılaştırılmış öğretim, kapsayıcı eğitim ve mülteci çocukların eğitimi
  8 Ara Sınav
  9 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitim yaklaşımları
  10 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitimde dezavantajlı gruplar
  11 Erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitim eylem planı hazırlama
  12 Dünya`da ve Türkiye`de erken çocukluk döneminde kapsayıcı eğitim uygulamaları: iyi örnekler
  13 Öğretmen eğitimi için erken çocukluk dönemi kapsayıcı eğitimin temel bileşenleri
  14 Sunumlar
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Pervin Oya Taneri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Müge Ayan Ceyhan, Kapsayıcı Eğitim: Okul pratikleri, öğretmen ihtiyaçları, 2016, ERG.
  Yardımcı Kitap Kapsayıcı Eğitim için Öğretmen Kılavuzu. Herkes için Eğitim projesi. Semih Aktekin, Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı. MEB, 2017. Çok Kültürlü Eğitime Giriş, James A. Banks, Anı Yayıncılık Türkiye`de Eğitim Politikaları, Arife Gümüş, Nobel Akademik Yayıncılık
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere çeşitlilikleri keşfetmek, kabul etmek, benimsemek ve yönetmek için somut yöntemler sunmayı amaçlamaktadır. Bu derste ayrıca, eğitime erişim, eğitim kalitesi (insan hakları değerleri ve ilkelerine dayalı) ve eğitimin verildiği ortamı kapsayan bütünsel bir yaklaşım ortaya çıkarmak ve uygulamak için bir çerçeve sunmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Bu derste, kapsayıcı eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar, kapsayıcı eğitim ile ilgili nitelikli eğitim programları, uygulama stratejileri ve kaynakları, dünya`da ve Türkiye`de kapsayıcı eğitim uygulamaları, kapsayıcı eğitimde dezavantajlı gruplar, kapsayıcı eğitim eylem planı hazırlama ve öğretmen eğitimi için kapsayıcı eğitimin temel bileşenleri konusunda bilgi verilecektir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri bilir. 3
  2 Çocukların gelişim özelliklerini değerlendirme ve gelişimsel bozuklukları açısından gerekli yönlendirmeleri yapabilecek bilgi düzeyine sahip olur. -
  3 Çocukların gelişimlerini farklı ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir ve takip eder. 3
  4 Farklı gelişim ve yaş özelliklerine sahip çocukların gelişimsel özellik ve ihtiyaçlarını bilir ve bu çocuklara yönelik eğitimsel yaklaşımları açıklar. 3
  5 Türkiye`de ve dünyada erken çocukluk döneminde farklı eğitim programlarının felsefesini, öğelerini ve örneklerini bilir. 5
  6 Çocukların gelişimlerini, bireysel özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar ve uygular. 4
  7 Ailelere yönelik eğitim programları geliştirir ve uygular. 3
  8 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
  9 Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için farklı ölçme araçları geliştirir ve uygular. -
  10 Alana ilişkin bilimsel bir araştırma tasarlar ve gerçekleştirir. -
  11 Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar. -
  12 Alanda kullanabileceği farklı disiplinlere ait bilgilere sahiptir. 2
  13 Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 2
  14 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur. 2
  15 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster