ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I HDK 503 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın sağlığını etkileyen durumları, Cumhuriyet dönemi kadınla ilgili yasaları ve kadın sağlığına etkisini tanımlar.
  2-Kadınların insan ve kadın olarak haklarını, uluslararası kadın konferanslarını bu konferanslarda alınan kararların Türkiye`de kadın sağlığına yansımalarını açıklar.
  3-Üreme sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rolünü, kadın sağlığına etki eden kültürel faktörleri değerlendirir.
  4-Kadın sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerini, kadın ve aile ile çalıştığı zaman danışmanlık becerisi geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler6022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   190
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,33 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kadın Sağlığı Hizmetlerinin Gelişimi K1, K2
  2 Kadın Sağlığı ile İlgili Yasalar ve Etik Konular K1, K2
  3 Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları K3,K4
  4 TNSA 2018 raporu ve önceki yıllara göre karşılaştırmalı analizi, Ulusal Anna Ölümleri Analizi K3,K4
  5 Üreme sistem anıtımı ve fizyolojisi K5
  6 Gebelik fizyolojisi K5
  7 Fetüs fizyolojisi ve Doğum Öncesi Bakım K6
  8 Ara Sınav
  9 Riskli gebelikler K7
  10 Normal doğum ve Sezaryen doğum K7
  11 Riskli doğum eylemi K8
  12 Yenidoğan fizyolojisi ve bakım K8
  13 Doğum sonrası dönem ve bakım K9
  14 Aile planlaması 1 K10
  15 Aile planlaması 2 K10
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Demet Aktaş

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Gülcihan Akkuzu Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1. Taşkın L., (2012). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset Ankara . K2.Görgülü RS (2002). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. Ankara: 72 Tasarım Ltd. Şti K3. Gulanick M., & et all. (2003). Nursing Care Plans: Nursing Diagnosis and Intervention. St. Louis: Mosby Company K4. Lockwood S. (2008), Contemporary Issues in Women`s Cancers, Society of Gynecologic Nurse Oncologists. K5. Lowdermilk D.L., & Lerry S E. (2007), Maternity & Women`s Health Care, 9. ed., Mosby Elsevier, Philadelphia. K6. Moore-Higgs G.J., Almadrones L.A., Huff B.C., Gossfeld L.M., & Eriksson L.H. (2000) Women and Cancer: A Gynecologic Oncology Nursing Perspective, Second Edition, Society of Gynecologic Nurse Oncologists. K7. Murray, R.B., & Zentner, J.P. (2001) Health promotion strategies through the life span. USA: Prentice Hall, Inc. K8. Okumuş H, Mete S (2009) Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık Sağlık Profesyonelleri İçin Rehber, Deomed Yayıncılık, İstanbul. K9. Porth, M.C (2004). Essentials of Pathophysiology Concepts of Altered Health States, Sixth Edition, Lippincott Williams & Wilkins. K10. Potter, P., & Perry, A.G. (2005). Fundamentals of Nursing, 8th Edition, Mosby.
  Yardımcı Kitap 1.Gilbert H., & Harmon J. (Taşkın L. Çeviri Editörü). (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum. Palme Yayıncılık. Ankara 2.Murray S.S., & McKinney E.S. (2006), Foundation of Maternal Newborn Nursing, Sounders Elseiver Inc., Missouri. 3.Berkiten Ergin A, Kömürcü N (2008) Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Bedray, İstanbul. 4. Bickley, L., & Hoekilman, R. (1999) Physical Examination and History Taking, Seventh Edition, (BATES?guide to), Lippincott, New-York 5. Carpenito L.(2004) Çeviren: Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara: 2005 Nobel Tıp Kitabevleri 6. Coşkun A. (2009) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul: Medikal Yayıncılık. 7. Doğum ve Doğum Teknikleri Atlası (2007) Farook Al-Azzawi. Çeviri Editörü: Arslan H, Çeviri: Yiğit F, Ekşi Z, BEDRAY Yayıncılık, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Kadın sağlığının önemi, Toplumsal cinsiyet bakış açısı ve kadın sağlığına yansımaları, Uluslar arası kadın konferansları ve dünya nüfus ve kalkınma konferanslarının incelenmesi ve yorumlanması, 2013 TNSA sonuçlarının geçmiş yıllarla karşılaştırılarak yorumlanması, Üreme/cinsel sağlık ve cinsel eğitim kavramları ve kadın açısından önemi, Kadının Statüsü ve Sağlığına Yönelik Yeni Yasal Düzenlemeler, sık görülen jinekolojik problemler, menstüral düzensizlikler, kadın hayatının evreleri, özellikleri ve bu dönemlerde gereksinim duyulan sorunlarda hemşirelik girişimleri ve eğitimin öneminin bilinmesi, kadın sağlığının korunması, yükseltilmesi, kadına özgü biyolojik, sosyal, psikolojik ve spiritüel sorunların ve bakım gereksinimlerinin belirlenip çözümlenmesinde temel oluşturacak kavram ve konuların sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi.
  Dersin İçeriği 1. Kadın sağlığını etkileyen durumları bilir, Cumhuriyet dönemi kadınla ilgili yasaları ve kadın sağlığına etkisini bilir 2. Kadınların insan ve kadın olarak haklarını bilir, Uluslar arası kadın konferanslarını bu konferanslarda alınan kararların Türkiye?de kadın sağlığına yansımalarını bilir 3. Üreme sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rolünü bilir, Kadın sağlığına etki eden kültürel faktörleri bilir 4. Kadın sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerini bilir, Kadın ve aile ile çalıştığı zaman danışmanlık becerisi geliştirir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür. 5
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar. -
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır. 5
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır. 4
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. -
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır. -
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir. 4
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster