ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması HDK 505 GÜZ-BAHAR 0+8 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın ve ailesini bütüncül olarak değerlendirerek bakım planı uygular.
  2-Doğum eyleminde anne ve fetüsün izlemi ve değerlendirilmesini yaparak, kanıta dayalı uygulamaları bakıma katar.
  3-Yenidoğanın acil bakımını ve erken postpartum dönem hemşirelik bakımı uygular.
  4-Disfonksiyonel doğum eylemi takip eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 10012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klinik Uygulama 1 K1
  2 Klinik Uygulama 2 K1
  3 Klinik Uygulama 3 K1
  4 Klinik Uygulama 4 K1, K2
  5 Klinik Uygulama 5 K2
  6 Klinik Uygulama 6 K2
  7 Klinik Uygulama 7 K2
  8 Ara Sınav
  9 Klinik Uygulama 8 K2,K3
  10 Klinik Uygulama 9 K3
  11 Klinik Uygulama 10 K3
  12 Klinik Uygulama 11 K2
  13 Klinik Uygulama 12 K1
  14 Klinik Uygulama 13 K3
  15 Klinik Uygulama 14 K2
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar 1.Berkiten Ergin A, Kömürcü N (2008) Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Bedray, İstanbul. 2. Black, J.M., & Hawks, J.H. (2005). Medical-Surgical Nursing: Clinical management for positive outcomes (7th). Philadelphia, Elsevier-Saunders, Volume 1-2. 3. Carpenito L. (2004) Çeviren: Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara: 2005 Nobel Tıp Kitabevleri
  Yardımcı Kitap 1. Itano, J.K., & Taoka, K.N. (2005). Core Cirruculum for Oncology Nursing, (4rd Ed.) Philadelphia, Elsevier Saunders 2. Katzung, B.G (2004). Basic & Clinical Pharmacology, 9th Edition, Appleton&Lange Stamford 7.Gilbert E.S., Harmon, J.S. (2002), Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Çev.Ed.:Taşkın L., Palme Yayıncılık, Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Etik ilkeler doğrultusunda ve bütüncül yaklaşımla kaliteli ve güvenli bakımı vaka yönetimi çerçevesiyle yapabilmesi, Bakım planı uygulayabilmesi, Kadın ve ailesini bütüncül olarak değerlendirebilmesi, Kuramsal ve kanıta dayalı araştırmalardan elde edilen bilgiyi hemşirelik uygulamalarına entegre ederek kullanabilmesi beklenmektedir. Doğum eyleminde anne ve fetüsün izlemi ve değerlendirilmesi, kanıta dayalı uygulamalar yapabilmesi, yenidoğanın acil bakımı ve erken postpartum dönem hemşirelik bakımı uygulayabilmesi, doğum eyleminde kanıta dayalı uygulamalar analiz edebilmesi ve disfonksiyonel doğum eylemi takip edebilmesi beklenmektedir.
  Dersin İçeriği 1. Kadın ve ailesini bütüncül olarak değerlendirebilmesi, Bakım planı uygulayabilme 2. Doğum eyleminde anne ve fetüsün izlemi ve değerlendirilmesi, kanıta dayalı uygulamalar yapabilme 3. Yenidoğanın acil bakımı ve erken postpartum dönem hemşirelik bakımı uygulayabilme 4. Disfonksiyonel doğum eylemi takip edebilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür. 5
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar. 5
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır. 5
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır. 4
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. -
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır. -
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir. 4
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster