ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer HDK 500 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın sağlığı ile ilgili konularda interaktif eğitim tekniklerini kullanarak sunum yapar.
  2-Kadın sağlığına ilişkin yeni bilgi, teknik ve yöntemlerin alan içinde kullanabilirliğini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14114
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1412168
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 100166
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Öğrencinin ilgi ve ihtiyacı doğrultusunda seminer konusunun belirlenmesi Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  2 Literatür taraması 1 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  3 Literatür taraması 2 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  4 Literatür taraması 3 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  5 Veri toplama 1 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  6 Veri toplama 2 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  7 Veri Toplama 3 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  8 Ara Sınav
  9 Veri Toplama 4 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  10 Veri Toplama 5 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  11 Veri analizi 1 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  12 Veri analizi 2 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  13 Rapor hazırlama 1 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  14 Rapor hazırlama 2 Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  15 Sunum yapma Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar 1.Gilbert G.G., & Sawyer G.R. (2000). Health Education Creating Strategies for School and Community Health, Second edition, Jones and Barlett Publisher, Massachusetts. 2.Yalın, H.İ.(2003). Öğretim Teknolojileri Materyal Geliştirme, 8. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara. 3.Sullivan, R., Magarick, R., Bergthold, G., Blouse, A., & Mclntosh, N. (1999). Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi, Çev: Şahin N.N. Hacettepe Halk Sağlığı Yayını, Ankara. 4.Sözen, C. (2003), Sağlık Eğitimi, Palme Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap Erginer E. (2006). Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Etkinlik Öğretimi Temelli Yaklaşımı, Geliştirilmiş 3. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
  Döküman *
  Dersin Amacı Eğitim ve öğretimin temel ilke ve kavramlarını tanımlar. Öğrenme ve öğretme stratejilerinin farkına varır. Görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanma tekniklerinin önemini kavrar. İnteraktif eğitim tekniklerini açıklar. Yetişkin eğitimini ayırt eder. Yeterliliğe dayalı öğrenmenin önemini açıklar. Eğitim ve öğretim tekniklerinin sunumdaki etkisinin farkına varır.
  Dersin İçeriği Öğrencinin ilgi ve ihtiyacı doğrultusunda seminer konusunun belirlenmesi, Literatür taraması, Veri toplama, Veri analizi, Veri analizi, Rapor hazırlama, Sunum yapma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür. 5
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar. -
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır. 4
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır. 4
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. 4
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır. -
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir. 4
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster