ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Cinsel Sağlık HDK 507 GÜZ-BAHAR 2+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cinsellik kavramı, yaşam evrelerine göre cinsel gelişim ve duygusal gelişimi tanımlar.
  2-Cinsel eylem fizyolojisini, cinsel hakları ve gençlerin cinsel sağlık gereksinimlerini belirler.
  3-Cinsel fonksiyon bozuklukları, nedenleri, toplumsal cinsiyet rolünün cinselliğe etkisini ve diğer norm dışı davranışları açıklar.
  4-Cinsel kimlik, cinsel roller ve aileye olan etkisi, cinselliğin fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutunu, cinsel sağlıkla ilişkili eğitimleri değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler7023060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cinsellik Giriş, Cinsellikte Farklı Bakış Açıkları ve Cinsel Mitler K1
  2 Cinsel Gelişim ve Cinsel Kimlik K1
  3 Kadın ve Erkekte Cinsellik Fizyolojisi K1
  4 Cinselliği Etkileyen Faktörler K2
  5 Cinsel Sağlığı Etkileyen Faktörler K2
  6 Yaşam Dönemlerinde Cinsel Sağlığı Etkileyen Durumlar K2
  7 Kadında Cinsel Fonksiyon Bozuklukları 1 K3
  8 Ara Sınav
  9 Kadında Cinsel Fonksiyon Bozuklukları 2 K3
  10 Gebelik, Emzirme ve Doğum Sonu Dönemlerde Cinsel Sağlık K3
  11 Kontraseptif Yöntemler ve Cinsel Sağlık K4
  12 Menopoz ve Andropoz Döneminde Cinsel Sağlık K4
  13 Kanser ve Cinsel Sağlık K5
  14 Cinsel Eğitim 1 K5
  15 Cinsel Eğitim 2 K6
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1. Everett S (2004). Second Ed., Handbook of Contraception and Reproductive Sexual Health, Bailliere Tindall. K2. Tomlinson J (2004) ABC of Sexual Health, 2nd Edition, BMJ Books K3. Lockwood S. (2008), Contemporary Issues in Women`s Cancers, Society of Gynecologic Nurse Oncologists. K4. Taşkın L. (2009) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş IX. Baskı Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. Fincanoğlu, N, Bulut, A. (2000) Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Öğretmen El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul. K5. Yetkin N, İncesu C (2001) Cinsel İşlev Bozuklukları, Roche, İstanbul. K6.Çokar M, Nalbant H (2003) Öğretmen ve öğretmen adayları için cinsel sağlık eğitimi, Ceren Tanıtım, İstanbul
  Yardımcı Kitap 1.Fincanoğlu, N, Bulut, A. (2000) Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Öğretmen El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Cinsel sağlığın sürdürülmesine yönelik eğitim ve danışmanlık rollerini geliştirebilmesi, Kadın ve erkeğin sağlığını cinsellik boyutuyla bütüncül olarak ele alabilmesi, Cinsel sağlıkla ilişkili sağlık problemlerini tanımlayabilmesi ve bu durumların cinsel rol ve işlevin nasıl etkilendiğini tartışabilmesi beklenmektedir.
  Dersin İçeriği 1. Cinsellik kavramını, Yaşam evrelerine göre cinsel gelişimi, duygusal gelişimi tanımlama 2. Cinsel eylem fizyolojisini, Cinsel hakları, gençlerin cinsel sağlık gereksinimlerini tanımlama, Karar verebilme ve güvenli davranış becerisini yerine getirme 3. Cinsel fonksiyon bozuklukları, nedenleri, toplumsal cinsiyet rolünün cinselliğe etkisini, Cinsellik ve diğer norm dışı davranışları tanımlama 4. Cinsel kimlik, cinsel roller ve aile etkisini, Cinselliğin fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutunu, Cinsel sağlık ile ilişkili eğitimleri tanımlama, planlama ve değerlendirme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. -
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür. 5
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar. 4
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır. 5
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır. -
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. -
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır. -
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir. 4
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster