ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II HDK 504 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`de doğum öncesi ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin durumunu, doğum öncesi bakımın önemini,Döllenme ve embryo`nun gelişimini tanımlar.
  2-Gebelikte risk faktörleri, gebeliği etkileyen sağlık sorunları, gebeliğin psiko sosyal ve kültürel boyutunu açıklar.
  3-Normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımını değerlendirir.
  4-Doğum sonrası bakım ve riskli durumlarda hemşirelik bakımını analiz eder.
  5-Emzirmenin önemini ve emzirme politikalarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler6022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   190
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,33 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`de Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Bakım Hizmetlerinin Durumu ve Önemi K1
  2 Gebelik ve Gebelikte Risk Faktörleri K1
  3 Gebeliği Etkileyen Sağlık Sorunları K2
  4 Gebelik ve Diyabet K2
  5 Gebelik ve Kalp Hastalığı, Hipertansiyon K3
  6 Gebelik ve Kanama K3
  7 Gebelik ve Pulmoner Hastalıklar K4
  8 Ara Sınav
  9 Gebelik ve Böbrek Hastalığı K4
  10 Gebelik ve Enfeksiyon Hastalıkları K5
  11 Doğum ve Hemşirelik Bakımı K5
  12 Doğum Sonrası Bakım ve Riskli Durumlarda Hemşirelik Bakımı 1 K6
  13 Doğum Sonrası Bakım ve Riskli Durumlarda Hemşirelik Bakımı 2 K6
  14 Emzirme ile İlgili Politikalar ve Türkiye?deki Durum Yardımcı Üreme Teknikleri 1 K7
  15 Emzirme ile İlgili Politikalar ve Türkiye?deki Durum Yardımcı Üreme Teknikleri 2 K7
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1. Murray S.S., & McKinney E.S. (2006), Foundation of Maternal Newborn Nursing, Sounders Elseiver Inc., Missouri. K2.Taşkın L. (2005), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, VII. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. K3. Olds S.B., London M.L., Ladewig P.W., & Davidson M.R. (2004), Maternal-Newborn Nursing and Women?s Health Care, Pearson Education Inc., New Jersey. K4.London L.M., Ladewig P.W., Ball J.W., & Bindler R.C. (2003). Maternal-Newborn and Child Nursing, Family Centered Care, Pearson Education Inc., New Jersey. Gilbert E.S., & Harmon J.S. (2002), Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Çev.Ed.:Taşkın L., Palme Yayıncılık, Ankara. K5.Queenan, J., & Hobbins, J.C. (1990). Yüksek Riskli Gebelerde Tanı ve Tedavi? (Çev: Gülmezoğlu, M.,Özman, Ş.I., İstanbul: Cem Ofset Matbabacılık. K6.Sherwen, L.N., Scoloveno M.A., & Weingorten, C.T. (1995). Nursing Care of the Childbearing Family? Second Edition, 1995. K7. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kadınlara karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesine ( CEDAW) Sunulan 2 ve 3. Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporu Sunumu, Savunulması ve Komitenin Değerlendirilmesi, Ankara, 1998.
  Yardımcı Kitap 1.Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ( HÜKSAM). Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, 2003, Hacettepe Üniversitesi 2) T.C. Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Kadına Yönelik Sözleşme ve Kararlar, 1993. 3) T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ulusal Eylem Planı, Ankara, 1998.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciden; Türkiye?de doğum öncesi ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin durumunu bilme, Doğum öncesi bakımın önemini bilme, Döllenme ve embryo?nun gelişimini bilme, Gebelikte risk faktörlerini bilme, Gebeliği etkileyen sağlık sorunlarını bilme, Gebeliğin psiko sosyal ve kültürel boyutunu bilme, Normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımını bilme, Doğum sonrası bakım ve riskli durumlarda hemşirelik bakımını bilme, Emzirmenin önemini bilme, Emzirme politikalarını bilme konularını bilmesi beklenir.
  Dersin İçeriği 1. Türkiye`de doğum öncesi ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin durumunu bilme, Doğum öncesi bakımın önemini bilme, Döllenme ve embryo`nun gelişimini bilme 2. Gebelikte risk faktörlerini bilme, Gebeliği etkileyen sağlık sorunlarını bilme, Gebeliğin psiko sosyal ve kültürel boyutunu bilme 3. Normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımını bilme 4. Doğum sonrası bakım ve riskli durumlarda hemşirelik bakımını bilme 5. Emzirmenin önemini bilme, Emzirme politikalarını bilme konularını bilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür. 5
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar. -
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır. 4
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır. 4
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. 5
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır. -
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir. -
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster