ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması HDK 506 GÜZ-BAHAR 0+8 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde kullanılacak öğretim yöntemlerini değerlendirir.
  2-Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde öğrencisi ile birlikte vaka analizlerini tartışır.
  3-Uzman eğiticinin gözetimi altında klinik uygulamalara katılıp hemşirelik bakımı verir.
  4-Uygulama alanlarında kritik düşünme ve aktif öğrenmeyi sağlayan öğretim stratejilerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 10012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klinik Uygulama 1 K1
  2 Klinik Uygulama 2 K1
  3 Klinik Uygulama 3 K2
  4 Klinik Uygulama 4 K2
  5 Klinik Uygulama 5 K1
  6 Klinik Uygulama 6 K2
  7 Klinik Uygulama 7 K1,K2
  8 Ara Sınav
  9 Klinik Uygulama 8 K1
  10 Klinik Uygulama 9 K2
  11 Klinik Uygulama 10 K2
  12 Klinik Uygulama 11 K1
  13 Klinik Uygulama 12 K2
  14 Klinik Uygulama 13 K2
  15 Klinik Uygulama 14 K1
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Sakine Yılmaz

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1.Taşkın L., Eroğlu K., Terzioğlu F., Vural G., Kutlu Ö. Doğum ve Kadın Sağlığı Dersi Uygulama Rehberi? Palme Yayıncılık. Ankara K2.Davidson M.R. (2004), Maternal-Newborn Nursing and Women?s Health Care, Pearson Education Inc., New Jersey
  Yardımcı Kitap 1. Murray S.S., & McKinney E.S. (2006), Foundation of Maternal Newborn Nursing, Sounders Elseiver Inc., Missouri. 2.Taşkın L. (2012), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. 3.Lowdermilk D.L., & Perry E.S. (2004), Maternity and Women?s Health Care, Mosby Inc., Philadelphia. 4.Olds S.B., London M.L., Ladewig P.W., & Davidson M.R. (2004), Maternal-Newborn Nursing and Women`s Health Care, Pearson Education Inc., New Jersey. 5.Taşkın L., Eroğlu K., Terzioğlu F., Vural G., Kutlu Ö. (2004), Hemşire ve Ebeler için Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi, Palme Yayıncılık, Ankara. 6.London L.M., Ladewig P.W., Ball J.W., & Bindler R.C. (2003), Maternal-Newborn and Child Nursing, Family Centered Care, Pearson Education Inc., New Jersey. 7.Gilbert E.S., & Harmon J.S. (2002), Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Çev.Ed.:Taşkın L., Palme Yayıncılık, Ankara.
  Döküman *
  Dersin Amacı Uygulama alanlarında kadının cinsel/üreme Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği eğiticisinin uygulama alanlarındaki temel özelliklerini tanımlar. Uygulama alanlarında kritik düşünme ve aktif öğrenmeyi sağlayan öğretim stratejilerini açıklar. Uygulama alanlarında öğrenci değerlendirilmesinde kullanılan yeni yöntemleri bilir. Kadın sağlığı hemşireliğinin öğretimi konusunda etik ilkeleri açıklar. Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde etik uygulamaları tartışır. Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde kullanılacak öğretim yöntemlerini değerlendirir. Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde öğrencisi ile birlikte vaka analizlerini tartışır. Kadın sağlığı hemşireliğinde uygulama alanlarında öğrenmeyi kolaylaştıracak denetleme listelerini kullanır. Kadın sağlığına ilişkin uygulama alanlarında obstetrik ve jinekolojik hastalarda hemşirelik bakımına ilişkin vaka analizi yapar. Uzman eğiticinin gözetimi altında klinik uygulamalara katılır ve hemşirelik bakımı verir. Uygulama alanlarında gözlemlerine dayanarak öğrencileri değerlendirir. Uygulama alanında ekip üyeleri ile iletişim ve işbirliği kurar. Uygulama ortamlarını eleştirel gözle değerlendirir ve önerilerde bulunur.
  Dersin İçeriği 1. Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde kullanılacak öğretim yöntemlerini değerlendirir. 2. Kadın sağlığı hemşireliği öğretiminde öğrencisi ile birlikte vaka analizlerini tartışır. Kadın sağlığı alanında klinik eğitici rolü kazanır 3. Uzman eğiticinin gözetimi altında klinik uygulamalara katılır ve hemşirelik bakımı verir. Uygulama alanlarında gözlemlerine dayanarak öğrencileri değerlendirir. Lisans öğrencisine rol modeli olur 4. Uygulama alanlarında kritik düşünme ve aktif öğrenmeyi sağlayan öğretim stratejilerini açıklar. Alana yönelik bir proje geliştirir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 4
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür. 5
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar. 5
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır. 4
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır. -
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır. 4
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır. 5
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir. -
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster