ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri İŞL-502 GÜZ 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi kavramı ve bilginin kaynaklarını tanımlar. Bilim için farklı yaklaşımları tanır.
  2-Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi hakkında gerekli değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
  3-Eleştirel kaynak incelemesi yapar, hipotez ve strateji geliştirir. Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapar. Bilimsel araştırmada yararlanılan kaynaklardan düzgün kaynakça oluşturur.
  4-Bilimsel araştırmada alternatif veri toplama tekniklerini ayırt eder. Araştırmalarda kullanılan ölçme ve ölçek türlerini ayırt eder. Araştırma evrenini seçer ve örneklemeyi oluşturur.
  5-Bilimsel bir araştırmanın nasıl hazırlanabileceğini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3051050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012525
  Proje2012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   228
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,6 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Sosyal bilimlerde araştırma: Araştırma Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma
  3 Sosyal bilimlerde araştırma tasarımı ve süreci SPSS uygulama
  4 Nicel ve Nitel Araştırmalarda Temel Kavramlar-Varsayım ve değişkenler, SPSS uygulama
  5 Nitel ve Nicel Araştırmalarda örneklem ve örnekleme yöntemi SPSS uygulama
  6 Veri Kaynakları, toplama yöntem ve teknikleri- Dolaylı gözlem ve içerik analizleri SPSS uygulama
  7 Ders Tekrarı- raporların ara değerlendirmesi SPSS uygulama
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama: Dolaysız gözlem, monografi SPSS uygulama
  10 Veri toplama: Sormaca (anket/yoklama) tekniği) SPSS uygulama
  11 Niteliksel araş. Veri toplama ve çözümleme: söylem analizi SPSS uygulama
  12 Verilerin çözümlenmesi/analizi- Merkezi eğilim ölçüleri SPSS uygulama
  13 Verilerin çözümlenmesi-/analizi- istatistiksel anlamlılık testleri SPSS uygulama
  14 Araştırmanın yazılması-rapor ve tez bölümleri
  15 Araştırmanın yazılması-rapor ve tez bölümleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Aziz, A. 2008. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara. Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. Ve Çinko, M. 2006. Sosyal Bilimlerde SPSS?le Veri Analizi. Beta Basım Yayım. İstanbul.
  Yardımcı Kitap Geray, H. 2004. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara. Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. 2003. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara. Neuman, W.L. 2007. Basics of social research. Qualitative and quantitative approaches. 2. basım. Allyn & Bacon.
  Döküman -
  Dersin Amacı Ders, sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını, sorunlarını ve araçlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler hem akademik hem de yönetsel pek çok sorunu incelemek için gerekli kavramsal ve uygulamalı bilgiyi edinmiş olacaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 3
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 5
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 1
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 1
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster