ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Pazarlama Bilgisi İŞL507 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pazarlamanın günümüz dünyasındakini önemini kavrayabileceklerdir
  2-Pazarlama kavramının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  3-Pazarlamanın temel kavramları hakkında genel bilgi sahibi olabileceklerdir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 1011515
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Pazarlamaya Giriş: Pazarlamanın Tanımı, Amacı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi
  3 Pazar ve Pazarlama Çevresi
  4 Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı
  5 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazar Araştırması
  6 Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma
  7 Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma
  8 Ara Sınav
  9 Ürün kararları ve yönetimi
  10 Fiyat ve fiyatlandırma
  11 Tutundurma çabaları: reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler
  12 Dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları
  13 Öğrenci Sunumları
  14 Öğrenci Sunumları
  15 Öğrenci Sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Emre Şahin Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Remzi ALTUNIŞIK, Şuayıb ÖZDEMİR ve Ömer TORLAK (2006) Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Cemal YÜKSELEN, Pazarlama İlkeler Yönetim ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, 2007 İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 2006
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme,dağıtım ve fiyatlandırmakonuları hakkında temel bilgiler edinmeleridir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 5
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster