ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim ve Organizasyon İŞL502 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örgütlerin tarihsel süreç içerisinde gösterdiği gelişimi tanımlayabilecektir.
  2-Eleştirilen çeşitli kuram ve teorileri, temel kavramları, geliştirildiği dönem ve koşullara göre değerlendirebilecektir.
  3-Yöneticilerin karar verme sürecinde, örgütü analiz ederken kullandığı araçları ve ellerinde tuttukları yetki ve kontrolün sınırlarını açıklayabileceklerdir.
  4-Hızla değişen küresel çevrede örgütlerin uyguladığı çeşitli stratejiler ve yaşadığı değişim süreçlerini tanımlayabilecektir.
  5-Örgüt yapısının tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve gerektiğinde yeniden değerlendirilmesi sırasında karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm yollarını değerlendirebilecektir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1532060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 5000
  Toplam İş Yükü(Saat)   203
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,77 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Örgütler ve Örgüt Kuramları
  3 Strateji, Örgüt Tasarımı ve Etkililik
  4 Örgüt Yapısının Temelleri, Örgütün Dış Çevresi
  5 Örgüt Yapıları Mekanik ve Organik Sistemler . Kurmay hattı ve işlevsel İlişkiler
  6 Motivasyon ve Motivasyon Teorileri
  7 Yönetimsel işin Doğası: Liderliğin anlamı ve önemi
  8 Ara Sınav
  9 Kontrol
  10 Karar verme ve iletişim
  11 Yönetimde Güncel Konular
  12 Zaman ve Stres Yönetimi
  13 Örgütsel Çatışma, Güç ve Politika
  14 Örgüt Kültürü
  15 Örgüt Kültürü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Halil Can, Öznur Aşan Azizoğlu, Eren Miski Aydın Organizasyon ve Yönetim , 2010,
  Yardımcı Kitap Sökmen, A. 2010. Yönetim ve Organizasyon, Detay yayınları, Ankara Bakan, İ., Paksoy, M. Yönetim ve Organizasyon, 2013, Lisans Yayıncılık
  Döküman Powerpoint sunumları
  Dersin Amacı Örgütsel olguları açıklamaya çalışan kuramsal bakış açılarının ele alındığı bir derstir. Analitik bir yaklaşımın benimsendiği bu derste, örgütsel kuramlardan yararlanarak, örgütsel yapı, strateji, teknoloji ve kültür boyutlarının, birbirleri ve çevresel etmenlerle etkileşimleri ele alınmaktadır. Ayrıca, örgütlerde karar verme, denetim, çatışma konuları irdelenmektedir. Bu dersi alan öğrencilerin, örgütleri yönetebilmek için gerekli davranış biçimlerine temel oluşturacak kuramsal bilgileri edinmeleri beklenmektedir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 3
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir -
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 1
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster