ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Örgüt Kuramları İŞL511 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örgütsel tasarımın bağlamsal (çevre, teknoloji, strateji, büyüklük, kültür gibi) ve yapısal boyutları (bölümlenme, uzmanlaşma, biçimsellik gibi) arasındaki etkileşime ilişkin farklı kuramsal bakış açılarının (koşulbağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyeti, örgütsel ekoloji, kurumsallaşma gibi) incelemeyi öğrenecektir
  2-Derste ayrıca, bu yaklaşımlar ışığında Türkiye?deki yönetsel ve örgütsel olgular tartışılacaktır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler158972
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 30000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje021530
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   245
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,17 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Örgüt Çalışmalarına Genel Bakış
  3 Örgüt Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
  4 Örgüt Kuramlarının Temelini Oluşturan Erken Dönem Çalışmaları (Klasik Yönetim Düşüncesi)
  5 Örgüt Kuramlarının Temelini Oluşturan Erken Dönem Çalışmaları (Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi)
  6 Örgüt Kuramlarının Temelini Oluşturan Erken Dönem Çalışmaları (Weber?in Bürokrasi Kuramı, Yeni Weberci Yaklaşım)
  7 Koşul bağımlılık Kuramı
  8 Ara Sınav
  9 Kaynak Bağımlılığı Kuramı
  10 Örgütsel İktisat: İşlem Maliyeti ve Aracı (Vekalet) Kuramları
  11 Örgütsel Ekoloji (Popülasyon Ekolojisi) Kuramı
  12 Yeni Kurumsal Kuram: İlk Düşünceler ve Olgunlaşma
  13 Yeni Kurumsal Kuram: Güncel Gelişmeler
  14 Yeni Kurumsal Kuram: Güncel Gelişmeler
  15 Yeni Kurumsal Kuram: Güncel Gelişmeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ela Özkan Canbolat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sözen, C. Ve Basım, N. 2012. Örgüt Kuramları. Beta Yayınları: Ankara. Sargut, S. Vd. 2010. Örgüt Kuramları. İmge Kitabevi: Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Ders, örgüt çalışmalarının felsefik ve sosyolojik temelleri, tarihsel gelişimi, öncül çalışmaları (bürokrasi kuramı, bilimsel yönetim, yönetsel süreç ve insan ilişkileri yaklaşımları gibi) ve yapısal koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyeti, örgütsel ekoloji, kurumsal, eleştirel ve postmodern yaklaşım ve kuramlarının irdelenmesini içermektedir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 5
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 5
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 1
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 1
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster