ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern Yönetim Teknikleri İŞL515 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim anlayışı ve uygulamalarının gelişimini anlayabilecektir.
  2-Modern yönetim felsefe, araç ve tekniklerini tanımlayabileceklerdir.
  3-Modern yönetim ve uygulamalarının geliştirilmesinde karşılaşılan problemlerin stratejik rollerini tartışabileceklerdir.
  4-Modern yönetim yaklaşımlarına uygun yapı ve sistemler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler205525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512525
  Proje2513535
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı ve temel kavramlar
  2 Tarihsel gelişim içerisinde yönetim yaklaşımları (Klasik, Neo Klasik, Modern Teoriler)
  3 Tarihsel gelişim içerisinde yönetim yaklaşımları (devam)
  4 Modern Times (Charlie Chaplin)
  5 İşletmeler Arası Kıyaslama (Benchmarking)
  6 Temel, Öz, Çekirdek Yetenek (Core Competence)
  7 Dış Kaynaklardan Yararlanma ( Outsourcing),
  8 Ara Sınav
  9 Dış Kaynaklardan Yararlanma ( Outsourcing),
  10 Küçülme (Downsizing)
  11 Sanal Organizasyonlar (Virtual Organization)
  12 Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organization)
  13 Personeli Güçlendirme (Empowerment)
  14 Yönetimde yenilikçilik ve yaratıcılık
  15 Proje sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Aykut Bedük, Modern Yönetim Teknikleri, Gazi Kitapevi,2011
  Yardımcı Kitap Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 2011
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin örgütsel ve yönetsel olguları anlamada ve uygulamada yararlanabilecekleri modern yönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster