ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Muhasebe Standartları İŞL519 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası muhasebe sisteminin kavramsal çerçeveleri itibariyle açıklayabilecekleridir
  2-Uluslararası muhasebe standartlarını açıklayabileceklerdir
  3-Uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları inceleyebileceklerdir
  4-Sürekli değişen uluslararası muhasebe standartlarının yorumlanmasının nasıl yapılacağını açıklayabileceklerdir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012525
  Proje3022448
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Muhasebe standartlarının tarihsel gelişimi ve Türkiye?deki seyri
  2 Kavramsal çerçeve, finansal tabloların sunumu ve nakit akış tabloları
  3 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar; bilanço tarihinden sonraki olaylar
  4 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili standartlar (IAS 16, IAS 17, IAS 38, IAS 23, IAS 36, IAS 40, IFRS 5, IFRS 6)
  5 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili standartlar (IAS 16, IAS 17, IAS 38, IAS 23, IAS 36, IAS 40, IFRS 5, IFRS 6)
  6 Finansal araçlarla ilgili standartlar (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9)
  7 Hasılat ve inşaat sözleşmeleri standartları, çalışanlara sağlanan faydalar, devlet teşvikleri ile ilgili standartlar
  8 Ara Sınav
  9 Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi ve literatür tartışması
  10 Uluslararası muhasebe standartlarının ilk uygulaması ve örnek uygulama
  11 Konsolide ve bireysel finansal tablolarla ilgili standartlar (IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12)
  12 Standartlarla ilgili ödev sunumları
  13 Standartlarla ilgili ödev sunumları
  14 Standartlarla ilgili ödev sunumları
  15 Standartlarla ilgili ödev sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hasan Kaval, Remzi Örten ve Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal raporlama Standartları, Gazi Kitapevi.
  Yardımcı Kitap Ahmet Kızıl, Mehmet Fidan, Cevdet Kızıl, İrem Keskin, TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, DER Yayınları.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin değişen muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Muhasebe Standartları dersi ile uluslararası finansal raporlama standartları ve uluslararası muhasebe standartlarını kavramsal çerçeve temel alınarak incelenmesi ve muhasebe standartları uygulamaları ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanmış finansal tabloların analizi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 3
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 3
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 4
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 4
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster