ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tüketici Davranışı Araştırmaları İŞL523 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tüketici davranışı oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenmesi
  2-Tüketici satın alma karar sürecinin yapısının öğrenilmesi
  3-Tüketici davranışlarının örnek olaylar kapsamında incelenmesi.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje5014040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 1015345
  Toplam İş Yükü(Saat)   229
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,63 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Tüketici Davranışına Giriş
  2 Tüketici Davranışını Etkileyen İçsel Faktörler
  3 Tüketici Davranışını Etkileyen Dışsal Faktörler
  4 Tüketici Satın Alma Karar Süreci
  5 Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Ana Modeller
  6 Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Seçim Seti Teorisi
  7 Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Seçim Seti Teorisi
  8 Ara Sınav
  9 Araştırma Süreci: Amaç, Sorunsal
  10 Araştırma Süreci: Yöntem
  11 Öğrenci Sunumları
  12 Öğrenci Sunumları
  13 Araştırma Süreci: Ara Rapor
  14 Öğrenci Sunumları
  15 Dönem Projesi Sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Emre Şahin Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ (2002), Tüketici Davranışı, Media-Cat, İstanbul Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS?le Veri Analizi. Beta Basım Yayım. İstanbul.
  Yardımcı Kitap Koç, E. 2007.Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık İslamoğlu, A.H., (2003), Tüketici Davranışları, Beta Basım, İstanbul Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamaları. Seçkin Yayıncılık
  Döküman -
  Dersin Amacı Tüketici davranışının oluşumunun etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin öğrenilmesinin yanı sıra tüketici satın alma karar sürecinin oluşumunun, araştırma yöntemleri kullanılarak anlaşılmasıdır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 5
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 2
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 5
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster