ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Küresel Pazarlama İŞL525 GÜZ-BAHAR 3+0 S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Küresel tedarik zincirinin yönetimi ve entegrasyonunu kavrar
  2-Küresel pazarlara giriş stratejilerini uygular
  3-Küresel marka oluşturur ve yönetir
  4-Küresel pazarlama planı hazırlar, uygular ve denetler
  5-Küresel rekabet stratejileri oluşturur ve uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 1012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yeni Ekonomide Küresel Pazarlama ve Çevresi
  2 Küresel Pazarlama Bilgi Sistemi
  3 Küresel Pazarlama Planlaması
  4 Küresel Pazarların Seçimi
  5 Küresel Pazarlara Giriş Stratejileri
  6 Yükselen Pazarlar
  7 Yükselen Pazarlar
  8 Ara Sınav
  9 Küresel Pazarlamada Rekabet Avantajı Yaratma
  10 Küresel Marka ve Stratejileri
  11 Küresel Pazarlama İletişimi
  12 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  13 Öğrenci Sunumları
  14 Öğrenci sunumları
  15 Öğrenci Sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tamer Çavuşgil, Gary Knight, J. R. Reiesenberger, International Business Strategy, Management and the New Realities, Pearson Prentice Hall, 2008.
  Yardımcı Kitap Cem KOZLU (2000) Uluslararası Pazarlama, İşbankası Yayınları Ferhat ECER, Murat CANITEZ (2006), Uluslararası Pazarlama, Gazi Kitabevi Mehmet KARAFAKİOĞLU (2008), Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Basım
  Döküman -
  Dersin Amacı Değişen ve gelişen yeni Pazar dinamiklerinde küresel pazarların ve küresel rekabet avantajı yaratabilen stratejilerin aktarılmasıdır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 2
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 3
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 3
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 2
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 2
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 1
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 1
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder 2
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 2
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster