ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Örgütler ve Yönetim:Türkiye Örneği İŞL512 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İçinde bulundukları sistem içinde var olan ağ düzenekleri-networks ve sosyal sermaye oluşturma ve geliştirme olanakları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  2-Mezun olduktan sonra içinde yer alacakları ve\veya üzerine bilgi üretecekleri Türk iş sisteminin temel niteliklerini anlama ve kavrama yeteneklerini geliştirmektir.
  3-Derste ayrıca, bu yaklaşımlar ışığında Türkiye?deki yönetsel ve örgütsel olgular tartışılacaktır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3031545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2041040
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   238
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,93 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı
  2 Dersin Temel Kavramlar
  3 Örgütsel Ağ Düzenekleri
  4 Toplumsal Yerleşiklik, ve Sosyal Sermaye
  5 Ulusal İş Sistemi Yaklaşımı
  6 Ulusal İş Sistemleri: Avrupa Örnekleri Ulusal İş Sistemleri: Uzak Doğu Örnekleri
  7 Ulusal İş Sistemlerindeki Değişim ve Küreselleşme/ Türk İş Sisteminin Tarihsel Arkaplanı
  8 Ara Sınav
  9 Ulusal İş Sistemlerindeki Değişim ve Küreselleşme/ Türk İş Sisteminin Tarihsel Arkaplanı
  10 Türkiye?de İş Sistemini Biçimlendiren Ekonomipolitik Süreçler
  11 Türkiye?de Piyasa Oluşumunun Toplumsal Dinamikleri
  12 Türk İş Sisteminde Egemen Örgüt Yapısı: Holding (İşletme/Şirket Grubu/Topluluğu)
  13 Holding Yapılanmasında İstisnai Örnekler: OYAK ve İş Bankası
  14 Türk İş Sisteminde Yeni Sermaye Çevreleri
  15 Türkiye?deki Yönetim Uygulamalarının Değişimi İşletme Düzeyinde Yönetsel Değişimler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sözen, C. Ve Basım, N. Örgüt Kuramları, Beta Yayınları: Ankara. Sargut, S. Vd. 2010. Örgüt Kuramları. İmge Kitabevi: Ankara. Buğra, A. 1994. Devlet ve işadamları. İstanbul: İletişim Yayınları (sayfa 139-239).
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Konularla ilgili Organization Studies, Social Networks makaleleri
  Dersin Amacı Ders, örgüt çalışmalarında ağ düzenekleri ve sosyal sermaye kavramlarının tartışılmasının tanısıra Türkiye?de tarihsel süreç içinde oluşmuş ve değişmekte olan piyasa ilişkilerinin, örgüt yapılarının ve yönetim uygulamalarının, diğer ülkelerin (Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika ülkeleri gibi) iş sistemleri ile karşılaştırmalı olarak analizini içermektedir. Derste, küreselleşme etkisinin yarattığı uluslar arası benzeşmeyi de gözardı etmeksizin, Türkiye?deki girişimci davranışını ve örgütlenme biçimlerini şekillendiren Türkiye?ye özgü ekonomik, politik ve kurumsal dinamikler irdelenmektedir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 5
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 5
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 5
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster