ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Ahlakı ve Etik İŞL514 GÜZ-BAHAR 3+0 S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş hayatında karşılaşılan durumları iş ahlakı çerçevesinde yorumlayabilme
  2-İş ahlakı konusunda ortaya çıkan problemleri tartışabilme
  3-İş ahlakının küresel ekonomideki önemini kavrayabilme
  4-İşletmelerin ahlaki sorumluluklarını belirleyebilme.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012525
  Proje1013535
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   207
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,9 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş ahlakının tanımı, amacı, gereği ve önemi
  2 Ahlak teorileri
  3 Ahlaki gelişim aşamaları
  4 Kapitalizm, girişimcilik zihniyeti ve iş ahlakı
  5 İş ahlakının örgütsel etkililiğe katkısı
  6 Firma ve sorumluluğu
  7 Çalışanların ahlaki sorumlulukları
  8 Ara Sınav
  9 Çalışanların ahlaki sorumlulukları
  10 Tüketici hakları ve pazarlamada ahlaki problemler
  11 İş dünyası ve çevrecilik
  12 Küreselleşme ve iş ahlakı
  13 Ahlaki karar verme
  14 Örnek Vaka incelemesi (Enron Olayı)
  15 Örnek Vaka incelemesi (Coca Cola?da ahlak krizi)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Arslan Mahmut ( 2005). İş ve Meslek Ahlakı, Siyasal Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders iş ahlakının teorik çerçevesini çizdikten sonra, iş ahlakının iş disiplini ve gelişmekte olan pazar ekonomilerinde işletme içi ve işletme dışı bir faktör olarak örgütsel etkililik ve verimlilik açısından önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 3
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 3
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 4
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster