ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Bilimlerde Nitel Teknikler İŞL532 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi kavramı ve bilginin kaynaklarını tanımlar. Bilim için farklı yaklaşımları tanır.
  2-Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi hakkında gerekli değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
  3-Eleştirel kaynak incelemesi yapar, hipotez ve strateji geliştirir. Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapar. Bilimsel araştırmada yararlanılan kaynaklardan düzgün kaynakça oluşturur.
  4-Bilimsel araştırmada alternatif veri toplama tekniklerini ayırt eder. Araştırmalarda kullanılan ölçme ve ölçek türlerini ayırt eder. Araştırma evrenini seçer ve örneklemeyi oluşturur.
  5-Nitel analiz tekniklerini ayırt eder ve açıklar.
  6-Araştırma raporu hazırlama tekniklerini bilir. Bilimsel bir araştırmayı tasarlar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3010880
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje2512525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 2512525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   248
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,27 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Sosyal bilimlerde araştırma: Araştırma Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma
  3 Sosyal bilimlerde araştırma tasarımı ve süreci
  4 Nitel Veri Analizi- gözlem türleri
  5 Nitel verilerin kodlanması Niteliksel içerik analizi
  6 Analiz stratejileri (İdeal tip analizi, ardışık yaklaşma, örnekleyici yöntem, alan analizi, analitik karşılaştırma, anlatı analizi)
  7 Analiz stratejileri (İdeal tip analizi, ardışık yaklaşma, örnekleyici yöntem, alan analizi, analitik karşılaştırma, anlatı analizi)
  8 Ara Sınav
  9 Analiz stratejileri (İdeal tip analizi, ardışık yaklaşma, örnekleyici yöntem, alan analizi, analitik karşılaştırma, anlatı analizi)
  10 Örnek olay- vaka çalışması incelemeve yazma teknikleri
  11 Örnek olay- vaka çalışması incelemeve yazma teknikleri , aykırı örnek olay
  12 Söylem Analizi- Discourse analysis
  13 Nitel mülakat, Derinlemesine mülakat teknikleri
  14 Diğer analiz stratejileri (ağ analizi)
  15 Diğer analiz stratejileri (ağ analizi)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Aziz, A. 2008. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara.
  Yardımcı Kitap Geray, H. 2004. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara. Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. 2003. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara. Neuman, W.L. 2007. Basics of social research. Qualitative and quantitative approaches. 2. basım. Allyn & Bacon. Coffrey, A. and Atkinson, P. 1996. Making Sense of Qualitative Data. London: Sage. (Chapter 1) Berg, B. L. 1998. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 3rd. Ed. Boston: Allyn & Bacon. (pp. 177-211)
  Döküman -
  Dersin Amacı Ders, sosyal bilimlerde nitel strateji tekniklerinin temel kavramlarını, sorunlarını ve araçlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler hem akademik hem de yönetsel pek çok sorunu incelemek için gerekli kavramsal ve uygulamalı bilgiyi edinmiş olacaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 3
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 4
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster