ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler İŞL534 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırmada alternatif veri toplama tekniklerini ayırt eder. Araştırmalarda kullanılan ölçme ve ölçek türlerini ayırt eder. Araştırma evrenini seçer ve örneklemeyi oluşturur.
  2-Nicel yöntemleri ayırt eder ve açıklar.
  3-Araştırma raporu hazırlama tekniklerini bilir
  4-Araştırmada kullanılan verileri SPSS ortamında analiz eder.
  5-Bilimsel bir araştırmayı tasarlar ve uygular.
  6-Bilimsel bir araştırmanın nasıl hazırlanabileceğini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler357749
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 2512525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   236
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,87 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramlar
  2 Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
  3 Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma
  4 Nedensellik, Kavramsallaştırma, İşletimselleştirme
  5 Ölçme Örneklem Seçme Mantığı
  6 Tanımlayıcı istatistikler SPSS Giriş
  7 Tanımlayıcı istatistikler SPSS Giriş
  8 Ara Sınav
  9 Parametrik testler ve paremetrik olmayan testlere genel bakış Parametrik test önkoşulları
  10 Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler Tek örneklemli t-testi Bağımsız örneklem t-testi
  11 Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler Bağımlı örneklem t-testi Tek yönlü varyans analizi
  12 Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler Korelasyon testi Basit doğrusal regresyon testi
  13 Binom testi
  14 Parametrik Olmayan Testler Ki-kare Testi Mann-Whitney Test
  15 Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Aziz, A. 2008. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara. Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. Ve Çinko, M. 2006. Sosyal Bilimlerde SPSS?le Veri Analizi. Beta Basım Yayım. İstanbul.
  Yardımcı Kitap Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. 2003. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara. Neuman, W.L. 2007. Basics of social research. Qualitative and quantitative approaches. 2. basım. Allyn & Bacon.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Derste parametrik ve parametrik olmayan istatistik testler aracılığıyla denence testlerinin nasıl yapılacağı PASW yazılımı kullanılarak gösterilmektedir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 5
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 4
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 4
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 5
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster