ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer İŞL500 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seminer yazma kurallarını kavrar
  2-Bir araştırma konusu belirleyerek bu konuda literatür tarama, yöntem geliştirme, veri toplama, verileri analiz etme ve bulguları yorumlama yetisi kazanır.
  3-Hazırlanan akademik çalışmayı dinleyici karşısında sunabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1410140
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 10014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   222
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,4 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtılması
  2 Bilimsel araştırma süreci
  3 Bilimsel araştırma süreci (devamı)
  4 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konularının belirlenmesine ilişkin çalışmalar
  5 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konularının belirlenmesine ilişkin çalışmalar
  6 Öğrencilerin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  7 Öğrencilerin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Öğrencilerin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  10 Öğrencilerin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  11 Öğrencilerin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  12 Öğrencilerin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  13 Seminerlerin Sunumu
  14 Seminerlerin Sunumu
  15 Seminer Raporlarının Teslimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Emre Şahin Dölarslan
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Emre Şahin Dölarslan

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Erol Yener

  3-)Doçent Dr Ela Özkan Canbolat

  4-)Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Tekin

  5-)Doktor Öğretim Üyesi Mercan Hatipoğlu

  6-)Doktor Öğretim Üyesi Pembe Güçlü

  7-)Doktor Öğretim Üyesi Burak Keskin

  8-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiller

  9-)Doktor Öğretim Üyesi Esra Erenler Tekmen

  10-)Doktor Öğretim Üyesi Selma Karabaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Lisansüstü öğrencilerin belirli bir konuda araştırma süreçlerini izleyerek araştırma sonuçlarını raporlayabilmesini ve topluluk önünde sunum sunabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 2
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir -
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir -
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir -
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir -
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 3
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster