ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği İŞL540 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmelerin karşılaştığı sorunları sezebilme ve bu sorunları bir konu çerçevesinde adlandırır.
  2-Araştırma konusuyla ilgili literatür taraması yapar.
  3-Araştırmanın değişkenlerini tanımlar.
  4-Problemleri modeller.
  5-Araştırma problemleriyle ilgili hipotezler kurar.
  6-Araştırma konusuyla ilgili verileri toplar ve toplanan verileri uygun istatistiksel, matematiksel yöntemlerle analiz eder.
  7-Analiz bulgularını ve sonuçlarını yorumlayabilme ve bilimsel etik kurallar çerçevesinde raporlar.
  8-Bilimsel araştırma ve yayın etiğini tüm yönleri ile kavrayıp uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5019595
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   229
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,63 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel Araştırmaların Genel Yapısı ve Bilim Etiği
  2 Araştırma Konusunun ve Araştırma Probleminin Tanımlanması, Literatür Taraması
  3 Araştırma Tasarımı
  4 Araştırma Anakitlesinin ve Örnekleminin Belirlenmesi, Veri ve Veri Kaynakları
  5 SPSS te Verilerin Yönetimi ve Düzenlenmesi
  6 SPSS ile Verilerin Analizi (Tanımsal İstatistik Analizleri)
  7 SPSS ile Verilerin Analizi (Güvenilirlik Analizi-Açıklayıcı Faktör Analizi)
  8 Ara Sınav
  9 SPSS ile Verilerin Analizi (Hipotez Testleri ?Parametrik Testler)
  10 SPSS ile Verilerin Analizi (Hipotez Testleri ?Parametrik Testler)
  11 SPSS ile Verilerin Analizi (Hipotez Testleri ? NonParametrik Testler)
  12 SPSS ile Verilerin Analizi (Hipotez Testleri ? NonParametrik Testler)
  13 SPSS ile Verilerin Analizi (Korelasyon ve Doğrusal Regresyon Analizleri)
  14 Etik İlkeler Doğrultusunda Bilimsel Araştırma Raporunun Hazırlanması
  15 Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorunlar ve Etik Sorunların Önlenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Pembe Güçlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons. Özdemir, A. (2016). Yönetim Biliminde İleri Araştirma Yöntemleri ve Uygulamalar. Beta Yayınları, İstanbul. Oliver, P. (2010). The student`s guide to research ethics. McGraw-Hill Education (UK).
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye işletme bilimi ile ilgili olarak karşılaştığı problemleri tespit ederek bilimsel yöntem ve etik ilkeler çerçevesinde problemle ilgili veri toplayabilme, modelleme yapabilme, hipotez kurabilme, veriyi analiz ederek sonuçları yorumlayabilme ve raporlayabilme özelliklerini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 3
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir -
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 2
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 5
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 5
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 2
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster