ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları İŞL542 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmelerin karşılaştığı sorunları sezer ve bu sorunları bir konu çerçevesinde adlandırır.
  2-Araştırmanın değişkenlerini tanımlar.
  3-Problemleri modeller.
  4-Araştırma problemleriyle ilgili hipotezler kurar.
  5-Araştırma konusuyla ilgili verileri toplar
  6-Araştırma kapsamında toplanan verileri uygun çok değişkenli istatistiksel, yöntemlerle analiz eder.
  7-Analiz bulgularını ve sonuçlarını yorumlar ve bilimsel etik kurallar çerçevesinde raporlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1513535
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013030
  Proje2514545
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   229
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,63 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlere Giriş
  2 MANOVA, ANCOVA
  3 Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
  4 Ayırma (Diskriminant) Analizi
  5 Kümeleme Analizi
  6 Kanonik Korelasyon Analizi
  7 Lojistik Regresyon
  8 Ara Sınav
  9 Doğrulayıcı Faktör Analizi
  10 Doğrulayıcı Faktör Analizi (Devam)
  11 Yol (Path) Analizi
  12 Yol (Path) Analizi (Devam)
  13 Öğrenci Sunumu
  14 Öğrenci Sunumu
  15 Öğrenci Sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Pembe GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr. Burak KESKİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kalaycı, Ş. (2017) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Dinamik Akademi Yayın Dağıtım. Özdemir, A. (2016). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. Beta Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye işletme bilimi ile ilgili olarak karşılaştığı problemleri çok değişkenli istatistiksel teknikler kullanarak analiz edip, sonuçları yorumlayabilme özelliği kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 2
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 1
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 5
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 1
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 1
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster