ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Performans Ölçme ve Değerlendirme İŞL544 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletme düzeyinde performansın boyutları ve ölçümü ile ilgili temel kavramları kavrar.
  2-Performansın ölçümünde kullanılabilecek göstergeler geliştirir.
  3-Toplam performansı ölçmeye yönelik bilimsel ve profesyonel bir anlayış geliştirir.
  4-İşletmelerde performans ölçümü ile ilgili konularda araştırma yapar, sonuçları yorumlayıp raporlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4017070
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6019090
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   244
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,13 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Performans Ölçümüne Giriş Okuma
  2 İşletmelerde Performans Kavramı, Kapsamı ve Gelişimi Okuma
  3 Performansın Boyutları ve Bileşenleri Okuma
  4 Etkinlik, Verimlilik ve Performans Kavramlarının Açıklanması Okuma
  5 Performans Ölçümü Okuma
  6 Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler Okuma
  7 Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler Okuma
  8 Ara Sınav
  9 Veri Zarflama Analizi Okuma
  10 Veri Zarflama Analizi Çeşitleri Okuma
  11 Veri Zarflama Analizi Yazılımları Okuma
  12 Örnek Olay İncelemeleri Okuma
  13 Proje Sunumları Okuma
  14 Proje Sunumları Okuma
  15 Proje Sunumları Okuma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Burak KESKİN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Burak Keskin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Veri zarflama analizi: matematiksel programlama tabanlı göreli etkinlik ölçüm yaklaşımı, Armağan TARIM, T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2001 2) Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Zhu, J. (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis, London, 3) AKAL, Z. (2005) İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, MPM Yayınları, Ankara, 4) BARUTÇUGİL, İ. (2002) Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 5) PROKOPENKO, J. (2003) Verimlilik Yönetimi, MPM Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İşletme performansının ölçülmesinde, artırılmasında ve denetim sistemlerinin kurgulanmasında kullanılabilecek göstergeleri, analiz tekniklerini ve modelleme yaklaşımlarını uygulayabilme olanağını sağlayabilecek bilgi birikimini kazandırmak
  Dersin İçeriği Performans kavramı ve gelişimi, performansın boyutları, performans yönetim sistemi ve etkileşimleri, finansal performansın ölçümü, verimlilik göstergeleri ve ölçüm yöntemleri, performans ölçümünde kullanılabilecek göstergeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 5
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir -
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 3
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir -
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir -
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir -
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 2
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder 4
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster