ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hizmet Pazarlaması İŞL545 GÜZ-BAHAR 3+0 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pazarlama ve hizmetlerin gelişimini açıklar.
  2-Hizmetlerin tanımını, çeşitlerini ve sınırları ile özelliklerini açıklar.
  3-Hizmet ve ürün pazarlaması arasındaki farkları açıklar.
  4-Hizmet sektöründe ürün tasarımı yapar.
  5-Hizmet işletmelerine yönelik fiyatlandırma stratejisi belirler.
  6-Hizmet sektöründe arz ve talep yönetimi konularında analiz yapar.
  7-Hizmet sektöründe müşteriler ile ilişki kurar.
  8-Hizmet işletmelerinin stratejilerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3014040
  Proje2014040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   234
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hizmet Kavramı, Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
  2 Hizmetlerin Özellikleri, Ürün Pazarlamasından Farklılıkları
  3 Hizmetlerde Ürün Kavramı
  4 Hizmetlerde Dağıtım
  5 Hizmetlerde Fiyatlandırma Stratejileri
  6 Hizmetlerde Tutundurma
  7 Hizmet Pazarlaması ve Fiziksel Varlıklar
  8 Ara Sınav
  9 Hizmet Pazarlamasında İnsan
  10 Hizmetlerde Kalite
  11 Hizmetlerde Talep ve Kapasite Yönetimi
  12 Öğrenci Sunumları
  13 Öğrenci Sunumları
  14 Öğrenci Sunumları
  15 Dönem Sonu Tekrarı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Emre Şahin Dölarslan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ayşe sevgi Öztürk (2006)Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitabevi. Ahmet H. İSLAMOĞLU vd. (2006) Hizmet Pazarlaması, Beta Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Kasım KARAHAN (200) Hizmet Pazarlaması, Beta Yayıncılık.
  Dersin Amacı Öğrenciye; hizmet sektörünün dünyadaki gelişimini izleyerek hizmetlerin ne olduğunu kavrayabilme, hizmet ile somut malı birbirinden ayırt edebilme, hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanlarını kavrayabilme ve hizmet işletmeleri için pazarlama karması stratejilerini teorik ve pratik anlamda kavrama ve yorumlama bilgi ve becerilerini temel düzeyde kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 4
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 1
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 2
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 3
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 5
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir -
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 2
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster