ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tüketici Davranışı İŞL546 GÜZ-BAHAR 3+0 S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tüketici kavramını anlar
  2-Tüketici davranışı oluşumuna etki eden faktörleri belirler
  3-Tüketicilerin davranışını etkileyen içsel faktörleri inceler
  4-Tüketicilerin davranışını etkileyen dışsal faktörleri inceler
  5-Tüketici satın alma karar sürecinin yapısı hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Tüketici Davranışına Giriş
  2 Öğrenci Sunumları
  3 Öğrenci Sunumları
  4 Psikoljik Etkiler
  5 Öğrenci Sunumları
  6 Öğrenci Sunumları
  7 Sosyo-Kültürel Etkiler
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenci Sunumları
  10 Öğrenci Sunumları
  11 Tüketici Satın Alma Karar Süreci
  12 Öğrenci Sunumları
  13 Öğrenci Sunumları
  14 Öğrenci Sunumları
  15 Dönem Tekrarı ve Final Sınavına Hazırlık
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ (2002), Tüketici Davranışı, Media-Cat, İstanbul
  Yardımcı Kitap Koç, E. 2007.Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık İslamoğlu, A.H., (2003), Tüketici Davranışları, Beta Basım, İstanbul
  Döküman -
  Dersin Amacı Tüketici davranışının oluşumunun ele alındığı bu derste, tüketici davranışını etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda tüketici satın alma karar sürecinin yapısının anlaşılması da dersin amaçları arasındadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 2
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 1
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 5
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 5
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 1
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 4
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster