ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Satış Yönetimi İŞL547 GÜZ-BAHAR 3+0 S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Satış yönetiminin işletmeler için önemini kavrar.
  2-İşletmeler için etkin satış örgütü oluşturur.
  3-Satış elemanlarının seçiminde ve eğitilmesinde görev alır.
  4-Etkin satış için satış elemanlarını güdülenmesine katkıda bulunur.
  5-Satışın gerçekleşmesi için etkin bir satış süreci hazırlar.
  6-Satış çabalarının koordinasyonunu sağlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje2013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Satış ve Satış Yönetimi
  2 Satış Örgütünün Kurulması
  3 Satış Yöneticisinin Görevleri
  4 Satış Elemanlarının Seçimi ve Eğitimi
  5 Satış Elemanlarını Güdülenmesi
  6 Satış Süreci: Hazırlama, Satış konuşması, İtirazları karşılama, Satışı gerçekleştirme
  7 Satış Personelinin Değerlendirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Satış Tahmini
  10 Satış Bölgelerinin ve Kotalarının Belirlenmesi
  11 Satış Çabalarının Koordinasyonu
  12 Öğrenci Sunumları
  13 Öğrenci Sunumları
  14 Öğrenci Sunumları
  15 Dönem Sonu Tekrarı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Cemal YÜKSELEN, (2010), Satış Yönetimi, Seçkin Yayıncılık. Ahmet H. İSLAMOĞLU, Remzi ALTUNIŞIK, (2007), Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Mehmet KARAFAKİOĞLU, (2012), Örnek Olaylarla Satış Yönetimi, Literatür Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrenciye; satışın ve öneminin ne olduğunu kavrayabilme, işletmeler için satış stratejilerini teorik ve pratik anlamda kavrama ve yorumlama bilgi ve becerilerini temel düzeyde kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 3
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 2
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 2
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 1
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir -
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 2
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster