ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İŞLETMEYE GİRİŞ İŞL501 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmeciliğin temel kavramlarını anlar.
  2-İşletme türlerini ve hukuki yapılarını kavrar.
  3-İşletmelerin kuruluşu hakkında bilgi verir.
  4-İşletmelerin temel ve destekleyici fonksiyonlarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1551575
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   244
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,13 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
  2 İşletmenin amaçları
  3 İşletmenin çevresi
  4 İşletmelerin sınıflandırılması ve hukuki yapıları
  5 İşletmelerin kuruluşu ve kapasite planlaması
  6 İşletme fonksiyonları (üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, arge, halkla ilişkiler )
  7 Üretim kavramı ve üretim yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları
  10 Pazarlama karması elemanları (mamül, fiyat, tutundurma, dağıtım)
  11 İşletmelerin finansmanı, finansal yapısı, finansman türleri, finansman kaynakları
  12 İşletmelerde insan kaynakları yönetimi
  13 Ar-ge fonksiyonu
  14 Halkla ilişkiler fonksiyonu
  15 Halkla ilişkiler fonksiyonu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Selma KARABAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Tekin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Halil Can, Semra Güney (2010), Genel İşletme, Arıkan Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Doğan Tuncer, Doğan Yaşar Ayhan, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, 2009. İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003.
  Dersin Amacı İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları, işletmelerin temel fonksiyonlarını tanıtmak, işletmelerin amaçları, sorumlulukları, sınıflandırılmaları, kuruluş çalışmaları, çevreleri hakkında bilgi bilgi vermek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 3
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 4
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 4
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 5
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 3
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 4
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 1
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 3
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 3
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder 3
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 4
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster