ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞL502 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örgütlerin tarihsel süreç içerisinde gösterdiği gelişimi tanımlar.
  2-Eleştirilen çeşitli kuram ve teorileri, temel kavramları, geliştirildiği dönem ve koşullara göre değerlendirir.
  3-Yöneticilerin karar verme sürecinde, örgütü analiz ederken kullandığı araçları ve ellerinde tuttukları yetki ve kontrolün sınırlarını açıklar.
  4-Hızla değişen küresel çevrede örgütlerin uyguladığı çeşitli stratejiler ve yaşadığı değişim süreçlerini tanımlar.
  5-Örgüt yapısının tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve gerektiğinde yeniden değerlendirilmesi sırasında karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm yollarını değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3014040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   199
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,63 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı ve temel kavramlar
  2 Örgütler ve örgüt kuramları (Klasik ve Neo-Klasik Kuramlar)
  3 Örgütler ve örgüt kuramları (Durumsallık ve sistem yaklaşımları, kaynak bağımlılığı kuramı, popülasyon kuramı)
  4 Örgüt ve Çevre
  5 Yöneticilik ve planlama
  6 Örgüt yapısı, örgüt yapısını belirleyen unsurlar, yapılardaki gelişmeler
  7 Toplam kalite yönetimi, temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma
  8 Ara Sınav
  9 Kıyaslama, personeli güçlendirme
  10 Motivasyon ve Motivasyon Teorileri
  11 Liderlik
  12 Karar verme, karar verme sürecinin aşamaları, karar türleri, hiyerarşik seviyelerine göre kararların özellikleri ve kararsızlık nedenlerinin incelenmesi
  13 Zaman ve Stres Yönetimi
  14 Kriz yönetimi
  15 Örgütsel Çatışma, Güç ve Politika
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Ela Özkan Canbolat
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Esra Erenler Tekmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Halil Can, Öznur Aşan Azizoğlu, Eren Miski Aydın Organizasyon ve Yönetim , 2010,
  Yardımcı Kitap Sökmen, A. 2010. Yönetim ve Organizasyon, Detay yayınları, Ankara Bakan, İ., Paksoy, M. Yönetim ve Organizasyon, 2013, Lisans Yayıncılık
  Dersin Amacı Örgütsel olguları açıklamaya çalışan kuramsal bakış açılarının ele alındığı bir derstir. Analitik bir yaklaşımın benimsendiği bu derste, örgütsel kuramlardan yararlanarak, örgütsel yapı, strateji, teknoloji ve kültür boyutlarının, birbirleri ve çevresel etmenlerle etkileşimleri ele alınmaktadır. Ayrıca, örgütlerde karar verme, denetim, çatışma konuları irdelenmektedir. Bu dersi alan öğrencilerin, örgütleri yönetebilmek için gerekli davranış biçimlerine temel oluşturacak kuramsal bilgileri edinmeleri beklenmektedir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 5
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir 5
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir 5
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 5
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 4
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 4
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 1
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir 5
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 4
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder 5
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir 3
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster