ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ İŞL503 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebe ve finansın işletmelerdeki rolünü anlayarak gerçek hayata uygular.
  2-Muhasebe ile finans arasındaki ilişkiyi tanımlar.
  3-İşletmelerde karar vermenin maliyetini ve getirisini anlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6018080
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   226
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,53 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme İle İlgili Genel Bilgiler: Amaçlar, Sınıflandırmalar, İşletme Muhasebe-Finans İlişkileri
  2 Muhasebe ile İlgili Genel Bilgiler: Muhasebenin Tanımı, İşlevi ve Bölümleri
  3 Bilanço ve Gelir Tablosu
  4 Hesap Kavramı, Hesap Planı ve Hesapların Kodlanması
  5 Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları
  6 Muhasebe Kayıt Yöntemleri ve Muhasebe Süreci
  7 Finansal Yönetim ve Fonsiyonları
  8 Ara Sınav
  9 Finansal Analiz
  10 Finansal Analiz (Devam)
  11 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri
  12 Finansal Planlama ve Kontrol: Proforma Mali Tablolar ve Nakit Bütçesi
  13 Çalışma Sermayesi Yönetimi
  14 Finansal Varlıklarda Değerleme
  15 Sermaye Bütçelemesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Erol YENER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Erol Yener

  Ders Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Bilgehan TEKİN Yrd. Doç. Dr. Mercan HATİPOĞLU
  Kaynaklar Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, AvcıolBasom Yayım, İstanbul, 1998. Genel Muhasebe, 16. Baskı, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitabevi, 2011
  Yardımcı Kitap Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol, Finansal Yönetim: Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008 Çözümlü Muhasebe Problemleri, 8. Baskı, Orhan SEVİLENGÜL, Gazi Kitabevi, 2011
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; muhasebe biliminin ürettiği bilgilerin, işletmelerdeki finansal yönetim fonksiyonları bağlamında alınacak kararlarda nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir 4
  2 Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir -
  3 Ast, üst ve akran ilişkilerini yönetebilir -
  4 Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir 5
  5 İşletmecilik alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir 4
  6 Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir 4
  7 Uzman ve uzman olmayan kitlelerle işletmecilik konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir 3
  8 Öğrenilen becerileri yeni durum ve şartlarda uygulayarak geliştirebilir ve bireysel öğrenmelerini sürdürebilir 3
  9 İşletmecilik sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir 3
  10 1Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim programlarını etkin biçimde kullanabilir 4
  11 Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir, işletmecilik kararlarının, bu kararların alınması ile ilgili olanları nasıl etkilediğini bilir -
  12 Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir 4
  13 Açık fikirlidir, işyeri ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder -
  14 Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir -
  15 İşletmecilik konularının küreselleşme ile ilintisini bilir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster